2011. évi vízkár-elhárítási gyakorlatról


Települési polgári védelmi szervezetek vízkár-elhárítási gyakorlatai Kiszomboron és Csanádpalotán
 
 
2011. április 19-én Kiszomboron, április 20-án Csanádpalotán került sor a települési polgári védelmi szervezetek vízkár-elhárítással kapcsolatos elméleti és gyakorlati felkészítésére. A gyakorlatokat a Csongrád Megyei Katasztrófa-és Polgári Védelmi Egyesület, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hódmezővásárhelyi Polgári Védelmi Kirendeltsége és a Makói Polgári Védelmi Iroda a két település polgármestereivel közösen szervezte. A felkészítések sikeres lebonyolítását a CSMKPVE a Magyar Polgári Védelmi Szövetség által kiírt pályázati úton elnyert 600. 000 Ft-al támogatta. A gyakorlatok fő célja a települések belvízi kárelhárítással kapcsolatos önmentő képességének fokozása, valamint a települési polgári védelmi szervezetbe beosztott személyek belvízi kárelhárítás során végrehajtásra kerülő gyakorlati feladatainak készségszintű elmélyítése.
 
Mindkét felkészítési napon a gyakorlatokat elméleti képzés, valamint munka- és balesetvédelmi oktatás előzte meg. A gyakorlati feladatok végrehajtásában a társszervek és a katasztrófavédelem között meglévő jó kapcsolat révén bevonásra került a Makói Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, az Országos Mentőszolgálat Makói Mentőállomása mentőtisztjei, az ATIKÖVIZIG szakemberei, valamint a települések polgárőr egyesületei is.
 
A gyakorlatok során négy munkaállomáson kellett a beosztott rajoknak helytállniuk. Az első munkaállomáson a pályázati forrásból vásárolt HONDA WB 30XT típusú, 1100 liter/perc teljesítményű szivattyú helyes beüzemelését, és két konkrét szivattyúzási feladatot kellett szakszerűen végrehajtani, majd a második állomásra érkezve az ATIKÖVIZIG szakemberei által irányított módon egy ingatlan homokzsákkal történő bevédésének precíz végrehajtására került sor, melyet ellennyomó medence, és bordás megtámasztás helyes kiépítése követett. A harmadik, elsősegélynyújtó állomáson a Makói Mentőállomás mentőtisztjei irányításával újraélesztési, sebellátási, kötözési feladatokat, majd sérültfelkutatást, sérültosztályozást és sérültszállítást gyakorolták a rajok. A negyedik munkaállomás mindkét településen egy konkrét csapadékvíz elvezető árokszakasz beomlott átereszeinek cseréje volt, melyeken munkagépekkel és munkaeszközökkel, műszaki irányítással történt a konkrét feladatok végrehajtása. A gyakorlatot megtekinthették szomszédos települések polgármesterei, a Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat vezetői, valamint a Kiszombori és Csanádpalotai Általános Iskolások. A Szegedi Polgári Védelmi Kirendeltség segítségével a Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény hallássérült diákjai is lehetőséget kaptak a gyakorlat megtekintésére, akik a többi általános iskolás diákkal aktívan részt vehettek az egyes állomásokon végrehajtásra kerülő feladatokban is.
 
Az egész napos gyakorlatot Kiszomboron Szegvári Ernőné polgármester asszony, Csanádpalotán Kovács Sándor polgármester úr, valamint mindkét településen Krám István pv. őrnagy, a Csongrád Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Egyesület elnöke közösen értékelte, akik megköszönték a beosztott személyek pontos, komoly feladat-végrehajtását, valamint a gyakorlatban résztvevő szervek, szervezetek szakszerű irányítását, a gyakorlatok sikeres végrehajtásában történő segítség-nyújtását.
 
Szeged, 2011. április 20.
 
       Krám István pv.őrnagy sk.
CSMKPVE elnök