Bemutatkozás


A polgári védelmi szakterületről

  Polgári védelmi szakterület 


Elérhetőség

 

Név:

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Cím:

6721 Szeged, Berlini krt. 16-18

Telefon:

62/621-280

Telefax:

62/621-750

e-mail:

csongrad.titkarsag@katved.gov.hu


Tisztelt Látogató!

 

                  Engedje meg, hogy néhány mondatban – a teljesség igénye nélkül – bemutassam a Csongrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgári védelmi szakterületét!

                 A szakterület alapvető feladata egyfelől a természeti –, illetve civilizációs tényezők hatására kialakulható veszélyhelyzetek felszámolására rendelt, vagy az abban közreműködő szervek, szervezetek ilyen jellegű tevékenysége segítésében és koordinálásában való részvétel, másfelől az ezen események megelőzése területén, valamint az eredeti helyzet visszaállítását célzó felkészítési -, lakosságvédelmi -, szervezési - tervezési, - hatósági -, ellenőrzési területen jelentkező feladatok végzése.

 Gyűjti és feldolgozza a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos információkat, javaslatokat készít elő a döntések meghozatalához, tájékoztatja a katasztrófavédelemben együttműködő szerveket, szervezeteket, folyamatosan vezeti és napra készen tartja a veszélyhelyzetek kezeléséhez szükséges adatbázisokat.

 Koordinálja a különböző veszélyhelyzetekkel szembeni védekezés területi szakmai feladatait, többek között:

- a természet okozta veszélyhelyzetek (pl. rendkívüli időjárás, földrengés, stb.) hatásaira való felkészülést, polgári védelmi reagálást, a biológiai védelemmel (pl. járványok) kapcsolatos feladatokat,

- a civilizációs jellegű (pl. migráció, veszélyes áruk szállítása, iparbiztonság, stb.) veszélyhelyzetek bekövetkezte esetén jelentkező, a lakosság védelmével kapcsolatos feladatokat,

- a felsoroltakkal kapcsolatos hatósági, szükség esetén mentő jellegű tevékenységet,

- az önkéntes mentőszervezetek alkalmazásával, bevetésével kapcsolatos feladatokat

 

 Meghatározott időszakban

- működteti az ún. Területi Információs Központot,

- működteti a Megyei Operatív Törzset.

 

Területi szinten határozza meg a polgári védelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit, szakterületét érintően felügyeli a helyi szervek polgári védelmi tevékenységét. Részt vesz a szakterületet érintő gyakorlatok szakmai előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében, javaslattal él a területi rendeltetésű polgári védelmi szervezetek megalakítására, végrehajtja e szervezetek felkészítését, illetve segíti a települési polgári védelmi szervetek felkészítését.

 

Szükség esetén javaslattal él a lakosság és az anyagi javak megelőző radiológiai – biológiai - vegyi védelmére vonatkozó követelmények alkalmazására. A helyi szervek bevonásával irányítja a lakosság kitelepítésének, kimenekítésének, befogadásának, visszatelepítésének, szükségellátásának tervezését, szükség esetén annak végrehajtását, elemzi és értékeli a megye és településeinek katasztrófa - veszélyeztetettségét, nyilvántartja a megye légi -és katasztrófa riasztására alkalmas eszközeit.

 

Az önkormányzatokkal kapcsolatos tevékenység, a vis maior események, valamint a helyreállítás és újjáépítés szakterületén - kormányzati döntés esetén - végzi a helyreállítás és újjáépítés megyei szintű tervezési, szervezési, ellenőrzési feladatait, elemzi és értékeli a helyreállítással és újjáépítéssel kapcsolatos megyei tevékenységet.

 

A helyi szervekkel együttműködve kapcsolatot tart az önkormányzatokkal a lakosságfelkészítési tevékenységet illetően. Részt vesz az államigazgatási -, illetve az önkormányzati vezetők, valamint a lakosság katasztrófavédelmi felkészítésében.

Közreműködik a kulturális javak védelmével kapcsolatos területi feladatokban, illetve az önkormányzati fenntartású intézmények veszélyhelyzetekre való felkészülését célzó szakmai útmutatók kidolgozásában.

 A polgári védelmi szakterület szervezi és hajtja végre a katasztrófavédelem humanitárius segítségnyújtásának területi feladatait, koordinálja a Csongrád megyében működő - a hazai katasztrófák elleni védekezésben, esetlegesen nemzetközi segítségnyújtásban közreműködő - különleges mentőszervezetek tevékenységének védekezésbe történő bevonását és igénybevételét, a tűzoltósági szakterülettel közösen együttműködik a katasztrófa-elhárításba bevonható társadalmi és karitatív szervezetekkel.

 

A tűzoltósági szakterülettel együttműködve közreműködik a megye területén bekövetkezett – katasztrófavédelmet érintő - jelentősebb káresemények felszámolásában, szükség esetén segítséget nyújt a helyi szervek részére.

 

A BM. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság intézkedésére közreműködik a polgári védelem szakterületét érintő hatósági, szakhatósági, valamint a megelőző polgári védelmi tevékenységre vonatkozó országos érvényű szabályozások, irányelvek, ajánlások tervezeteinek előkészítésében, megkeresésre véleményezi a polgári védelmet érintő jogszabályok, szabványok, direktívák kidolgozását, segíti az önkormányzatok megelőző polgári védelemmel kapcsolatos jogalkalmazó tevékenységét.

 

                Kedves látogató! A polgári védelmi szakterület egészét ilyen terjedelemben természetesen csak vázlatosan lehet bemutatni, ezért kérem, hogy amennyiben a szakterület bármely részével kapcsolatosan bővebb információhoz szeretne jutni, írjon nekünk a csongrad.titkarsag@katasztrofavedelem.gov.hu címre, illetve tekintse meg képgalériánkat!
 http://csongrad.katasztrofavedelem.hu/keptar/3/0/715

 

 

 

                                                                              Tisztelettel:

 

 

 

 

Tátrai János tű. alezredes

megyei polgári védelmi főfelügyelő