Adatvédelmi irányelvek


A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: tartalomszolgáltató) honlapján történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes. Személyes adatok tekintetében a katasztrófavédelmi honlap kiadásáért felelős adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. előírásai szerint jár el. A tartalomszolgáltató a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabály eltérő rendelkezése kivételével – harmadik személyeknek nem adja át. A személyes adatok felhasználásának célját mindig megismerheti azon az oldalon, amelyen ilyen jellegű adatok megadását kéri Öntől a tartalomszolgáltató.

A honlap egyes részeinek letöltésekor bizonyos esetben kisméretű adatfájlokat helyezünk el automatikusan az Ön számítógépén. ("cookie"). Ennek megtörténtéről Ön nem kap további értesítést, az adatfájlok a honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. Az adatfájlokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el. A honlapra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiből, illetve annak Internet címéről (IP) naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az üzemeltető és a tartalomszolgáltató kizárólag a honlap fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhetnek. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az érintett kérelmére az üzemeltető és a tartalomszolgáltató haladéktalanul megsemmisíti.

Annak érdekében, hogy a nem pályázati kiírás eredményeként érkező önéletrajz benyújtójának személyes adatok védelméhez fűződő joga ne sérüljön, felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érintettnek a beküldött önéletrajzához csatolnia kell egy nyilatkozatot, amelyben hozzájárul önéletrajzának 3 hónapig tartó kezeléséhez. Amennyiben a beérkezett nyilatkozat a hozzájárulást nem tartalmazza, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv kizárólag annak vizsgálatára jogosult, hogy a pályázati anyagnak megfelelő betöltetlen álláshellyel rendelkezik-e, amennyiben ilyen álláshely nem áll rendelkezésre, az anyagot a benyújtójának vissza kell küldeni.

 

Adatkezelési tájékoztató