Adatvédelmi irányelvek


A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság feladatai ellátása során számos esetben végzi személyes adatok kezelését.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által végzett személyesadat-kezelések jelentős részét a természetes személyeknek személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kell végezni.

Az adatkezelések átláthatóságára vonatkozó alapelvnek történő megfelelés érdekében a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az érintetteknek az egyes adatkezelési célok kapcsán közvetlenül nyújtott tájékoztatás mellett kiemelten fontosnak tartja az általa végzett adatkezelésekre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalát.

Az alábbi tájékoztatás a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományába nem tartozók személyes adatain a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által önállóan vagy más adatkezelőkkel közösen végzett adatkezelésekre vonatkozik.

 

Általános adatkezelési tájékoztató

Polgári védelem adatkezelési tájékoztató 

Tűzvédelmi hatósági, szakhatósági, tűzoltási és műszaki mentési, valamint veszélyes áruk szállításával kapcsolatos és                      iparbiztonsági hatósági feladatainak ellátásához adatkezelési tájékoztató

Vízügyi, vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladatainak ellátásához adatkezelési tájékoztató