Belépési nyilatkozat


                           BELÉPÉSI NYILATKOZAT
 
 
 
                         Alulírott ............................................................................................................................
                    (lakcím: ............................................................................................................................) 
                    kérem a Csongrád Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Egyesület (CSMKPVE)
                    tagjaként való felvételem.
                    Kijelentem, hogy a CSMKPVE Alapszabályában foglaltakat megismertem,
                    azzal egyetértek és magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el, valamint
                    vállalom az éves tagsági díj megfizetését.
 
 
                    ………………………….., 20..… év …………………. hó…… nap
 
 
 
............................................