Csongrád Megyei Tűzoltószövetség KHE

A Szövetség neve: Csongrád Megyei Tűzoltószövetség Közhasznú Egyesület

A Szövetség székhelye: 6728 Szeged, Napos út 4.

A Szövetség működési területe: Csongrád megye egész területe

Elnökség:

Dudás Miklós  elnök

Virágh István alelnök

Polyák Tamás elnökségi tag

Varga Zoltán elnökségi tag

Sólya Zoltánné elnökségi tag

Bölcskei Molnár Zoltán elnökségi tag

Zsíros Tibor elnökségi tag

A Szövetség célja

A Szövetség védelmi jellegű szervezet, amely a tűzvédelem állami feladatainak megoldásához nyújt társadalmi segítséget. A Szövetség megelőző és mentő tűzvédelmi feladatokat lát el, tevékenysége kiterjed a tűzvédelmi oktatásra, valamint a lakosság tűvédelmi felvilágosítására is.

A Szövetség a tűzvédelem érdekében tevékenykedő szervezetek, jogi személyek önkéntes társulása érdekeik képviseletére, a tűz elleni védekezés egységesítésére, a munka szakmai színvonalának javítására, a rendelkezésre álló anyagi, tárgyi és személyi feltételek javítására, az eszközök hatékonyabb felhasználására, tagjainak önsegélyezésére.

A Szövetség feladatai

 • Az élet és vagyonvédelem, a közbiztonság védelme, tűzesetek megelőzése és oltásukban való részvétel, közúti balesetek és katasztrófahelyzetekben a hivatásos szerveknek segítség nyújtása, részvétel az elhárításukban, árvízvédelmi - belvízvédelmi védekezés, környezeti károk felszámolásában való részvétel, illetve az ilyen irányultságú tevékenységek támogatása.
 • A társadalmi munkában végzett tűzoltási és katasztrófavédelmi feladatok népszerűsítése.
 • A lakosság és a hivatásos kárelhárító szervek kapcsolata és a közöttük fennálló bizalom erősítése.
 • A tűzoltásban és egyéb katasztrófa elhárításban résztvevő önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok és állampolgárok összefogása, működésük összehangolása, érdekeik képviselete.
 • A megelőző tűzvédelmi ismeretek átadása a lakosságnak.
 • A tagszervezetek létrehozásának segítése, be nem jegyzett szervezetek patronálása, támogatása.
 • Non-profit szféra érdekeinek minden lehetséges fórumon való megjelenítése, képviselete.
 • Nemzetközi civil kapcsolatok ápolása.

 

A Szövetség céljait elsősorban az alábbi feladatok megvalósítása útján kívánja elérni:

 • a tagszervezetek együttműködésének koordinálásával,
 •   közös programok szervezésével, tűzoltó versenyek lebonyolításával,
 • a non-profit szféra működési feltételeinek javítása érdekében – az önkormányzati és az állami szinten egyaránt
 • a jogalkotás folyamatában való részvétellel, a non-profit szervezeteket érintő törvények előkészítésében való részvétellel, valamint a civil érdekképviselettel való együttműködéssel,
 • a különböző – adott témában érintett – állami, önkormányzati, piaci szereplőkkel való együttműködés megteremtésével,
 • folyamatosan működő információs rendszer, adatbázis megteremtésével,
 • a tagszervezetek önfenntartását és szakmai fejlődését, innovációját szolgáló gazdálkodási és vezetési módszerek kidolgozásával és elterjesztésével,
 • a Szövetség tevékenységi területein szakmai, ismeretterjesztő, képzési és oktatási programok szervezésével és lebonyolításával, a kapcsolódó programokhoz, valamint a Szövetség tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok, ismertető és szakmai anyagok elkészíttetésével és kiadásával,
 • szakmai és etikai állásfoglalások kialakításával.

A célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatását közhasznú egyesület formájában végzi.