Hírek


MUNKATÁRSAT KERESÜNK!
2015. február 13. 11:43
Pályázat ügyintézői munkakör betöltésére. Február végéig várjuk a jelentkezéseket.

 Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

a Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályon

Ügyintéző I.

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Vízgazdálkodási, vízügyi ágazati irányítási, igazgatási (hatósági, szakhatósági, felügyeleti) feladatkör (3. sz. melléklet 134.)

Ellátandó feladatok:

Ellátja a vízügyi hatósági engedélyezési, felügyeleti és végrehajtási feladatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály szervezeti elemén belüli integrált hatósági tevékenység, kiemelten vízügyi és vízvédelmi hatósági, szakhatósági feladatok ellátása, vízjogi engedélyek kiadása, vízi létesítmények, vízi munkák felügyeleti ellenőrzése, vízszennyezéssel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a "Kormánytisztviselők jogállásáról szóló" 2010. évi LVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, térinformatikai mérnök, geológus, vegyészmérnök,vízügyi mérnök, építőmérnök (vízellátási, csatornázási, vízépítő), környezetmérnök,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
 • Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • egyetemi végzettség
 • vízügyi mérnöki végzettség,
 • angol nyelvből középfokú nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • vízügyi szakterületen szerzett gyakorlat,

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű kommunikációs készség,
 • Jó szintű pontos, precíz munkavégzés,
 • Jó szintű konfliktuskezelő és stressztűrő képesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó szintű teherbírás
 • Jó szintű belső motiváció

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes, részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 5. mellékletében előírt módon
 • motivációs levél
 • végzettséget igazoló oklevél másolata - és amennyiben rendelkezik - államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, megérkezéséig nyilatkozat a büntetlen előéletről
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárást követően a pályázó hozzájárul pályázati anyaga önéletrajzi adatbázisban történő rögzítéséhez és megőrzéséhez, amennyiben nem járul hozzá, úgy nemleges nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rókus Imre tű. alezredes nyújt, a 62/621-280 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság címére történő megküldésével (6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. sz. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a P01 azonosító számot.

§ Személyesen: Csongrád MKI Humán Szolgálatánál 6721 Szeged, Berlini krt. 16-18.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálására a benyújtási határidőtől számított 8 napon belül kerül sor. A benyújtott pályázatok előzetes értékelését a kiválasztott jelöltek vonatkozásában személyes interjú követi. A jelöltek számának függvényében kétfordulós interjú is tartható. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban tájékoztatjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 9.