Hírek


Hőseinkre emlékezünk – ünnepi állománygyűlés 1848. március 15. alkalmából
2019. március 14. 15:30
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ünnepi állománygyűlést tartott az 1848-49. évi Forradalom és Szabadságharc Emléknapja emlékére március 14-én délután.

Az állománygyűlésen Kis Rita tűzoltó őrnagy megemlékezésében felelevenítette a márciusi ifjak töretlen és törhetetlen hazaszeretetét, szabadság iránti vágyát.

Az őrnagy kiemelte, több mint 170 év telt el azóta, hogy történelmünk egyik legfelemelőbb pillanatát, óráit, napjait élte át a pesti ifjúság, akik győzedelmeskedtek a mindig lehúzó kishitűség felett. Cselekedetük történelmi érvényét még a szabadságharc legyőzésének tragédiája sem törölheti el.

Kis Rita beszédében hangsúlyozta, az 1848–49-es hősöknek a nevét csak töredékében olvashatjuk a könyvekben. A szabadságot nem egy arctalan tömeg vívta ki. A szabadságot az alkotni képes, a közös célokért tenni tudó és tenni akaró egyének teremtették meg. A polgári forradalom lehetőségét az emberek összefogása vívta ki. Akaratukat összekovácsolta, erejüket megsokszorozta, hogy tudták: nagy dolgokra képesek, ha összefognak. Ők tetteikkel bebizonyították, hogy bár „egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen”. A történelemben akkor lehet nagyot alkotni, ha a vezetők és követőik megértik, megérzik az idő szavát. Akkor és ott azt teszik, amit tenni kell, amit tenni lehet, amit tenni érdemes.

Az ünnepi beszédet követően Tandari Attila tű. alezredes ismertette az állami ünnepünk alkalmából elismerésben részesült Csongrád megyei munkatársak nevét.

Dr. Pintér Sándor, Magyarország Belügyminisztere, kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül március 15-e alkalmából Bátorságért Érdemjelet adományozott Buczkó Attila címzetes tűzoltó főtörzsőrmesternek és Tóth István tűzoltó őrmesternek, a szentesi hivatásos tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóinak.

2019. január 19-én Szentesen, a Dr. Berényi Imre utcában történt tűzeseténél az egység tagjai a kiérkezésekor azt az információt kapták, hogy egy ember tartózkodik az épületben. Haladéktalanul megkezdték az életmentést. Buczkó Attila c. tű. főtörzsőrmester és Tóth István tű. őrmester az eszméletlen idős sérültet rövid időn belül megtalálta és a füsttel elárasztott, részben égő épületből kimentette. A mentők kiérkezéséig megkezdték az újraélesztést. A két tűzoltó az életmentés után az épületbe visszatérve több palackot is kivittek az épületből és részt vettek a tűz végleges eloltásában.

Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, március tizenötödike alkalmából, munkakörében hosszú időn át végzett, kiemelkedő teljesítménye elismeréseként főigazgatói ajándéktárgyat adományozott a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósági osztályvezetőjének, Pusztai Lászlónak, valamint a költségvetési osztály kiemelt főelőadójának, Iványi Zoltán tűzoltó századosnak.   

A főigazgató soron kívül tűzoltó századosi rendfokozatba léptette elő a csongrádi hivatásos tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnokát, Berkes Krisztián tűzoltó főhadnagyot.

Az elismerések átadására a Belügyminisztérium és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ünnepségén került sor március tizennegyedikén.

A megyei igazgatóság ünnepi állománygyűlése a Szózat hangjaival zárult.

Fotó: Molnár Krisztina tű. főhadnagy/Csongrád MKI

 

 

 

 


 

Kapcsolódó képek:

Hőseinkre emlékezünk – ünnepi állománygyűlés 1848. március 15. alkalmából Hőseinkre emlékezünk – ünnepi állománygyűlés 1848. március 15. alkalmából Hőseinkre emlékezünk – ünnepi állománygyűlés 1848. március 15. alkalmából
>>> További képek a galériában <<<