Az iparbiztonsági szakterület bemutatkozása


Iparbiztonság

 


 

 

Elérhetőség

 

Név:

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Cím:

6721 Szeged, Berlini krt. 16-18

Telefon:

62/621-280

Telefax:

62/621-750

e-mail:

csongrad.titkarsag@katved.gov.hu


Ez az önálló főfelügyelőség országos és megyei szinten az eddig több terület által közösen végrehajtott feladatrendszerrel, valamint az új jogszabályok (a 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények egyes módosításáról szóló törvény és végrehajtási rendeletei) adta kötelezettségekkel, széles jogkörrel 2012. január 01-jével jött létre, és alapvetően az alábbi három szakterületre osztható:

 

 

 

1. Veszélyes üzemek:

 

A lakosság, a környezeti értékek és anyagi javak védelmének érdekében azonosítjuk az új szabályozás szerinti küszöbérték alatti üzemeket, mivel az rájuk is kiterjesztésre került. Így ez a terület elsősorban alsó- és felső küszöbértékű üzemek hatósági felügyelet alatt tartásával foglalkozik.

 

 

2. Veszélyes áru szállítás: 

 

 ADR/RID/ADN első fokú hatóságként illetékességi területünk Csongrád megye. Folyamatosan ellenőrizzük a veszélyes áruk szállítását közúton (ADR), vasúton (RID), továbbá telephelyi szinten, valamint ezekből kiindulva folytatjuk le az első fokú közigazgatási eljárásainkat, megfelelve minden ránk vonatkozó jogszabálynak.

 

3. Kritikus infrastruktúravédelem: 


Az Országos és Megyei Iparbiztonsági Főfelügyelőségeken belül kiemelt területként jelentkezik a kritikus infrastruktúrák védelmével kapcsolatos feladatok ellátása, a potenciális kritikus infrastruktúra elemek beazonosítása, valamint a kijelölt elemek hatósági felügyelet alatt tartása.

 

Az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló 2008/114/EK tanácsi irányelvet (irányelv) tagállami kötelezettségünk átültetni a hazai jogrendszerbe. Célkitűzései 3 fő irányvonal szerint határozhatók meg, melyek a megelőzés, felkészülés és az ellenálló képesség kialakítása. Az irányelv kiemelten megjeleníti az egészségügyhöz, a biztonsághoz, az emberek gazdasági és szociális jólétéhez való közvetlen kapcsolódását. Ennek értelmében a bekövetkező hatást kell figyelembe venni.

 

 

A 1249/2010. (XI. 19.) Kormány határozat az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében végrehajtandó kormányzati feladatokról új fejezetet nyitott a hazai kritikus infrastruktúrák védelmének tekintetében.

 

 
 

A fenti általános bemutatkozáson kívül, részletesebb információkat talál közvetlenül a kiemelt linkekre kattintva, illetve a főoldalon, az iparbiztonság menüpontban. Itt jogszabályi hátterünket, hatósági tevékenységünket, a megyénkben működő üzemeket és ellenőrzési feladatunkat mutatjuk be.

 

 

Köszönöm megtisztelő érdeklődését!

 

 

                                                                                       Gáti Ádám tűzoltó alezredes

                                                                                     megyei iparbiztonsági főfelügyelő