Katasztrófavédelmi hozzájárulásK A T A S Z T R Ó F A V É D E L M I   H O Z Z Á J Á R U L Á S

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosításáról szóló 2012. évi LXXII. törvény 2012. VI. 19-én hatályon kívül helyezte a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetésének kötelezettségét.

 

Ezen módosítás kihirdetésével 2012. június 19-i nappal a kötelezett a katasztrófavédelmi hozzájárulás összegének befizetési kötelezettsége NEM áll fenn.

 

 

Hozzájárulás

típusa

Jogszabályi hivatkozás

Bankszámla elnevezése

Bankszámla

száma

Katasztrófavédelmi

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

előirányzat felhasználási keretszámla

MÁK 10023002-00283494-00000000

IBAN HU 76 1002-3002-0028-3494-0000-0000

SWIFT CODE  MANEHUHB