Közösségi szolgálat programja


 

A Közösségi szolgálat programja

 

  1. A közösségi szolgálat (a továbbiakban: KKSZ) teljesítése során egy óra 60 perc, egy alkalom legalább 1 óra, de legfeljebb 3 óra lehet. A KKSZ-re vonatkozóan meghatározott kötelező óraszámot a középiskolai képzés első három tanéve során célszerű teljesíteni. A KKSZ a katasztrófavédelem vonatkozásában a a honlapon szereplő Tevékenységi Körökből teljesíthető.
  2. A tevékenységi köröket a fogadó intézmény a települési veszélyeztetettség előtérbe helyezésével, a helyi sajátosságok és a korosztályi jellemzők figyelembevételével, elméleti és többségében gyakorlati tevékenységek teljesítésének meghatározásával kibővítheti.
  3. A tűzoltósági, polgári védelmi és iparbiztonsági szakterülethez kapcsolódó tevékenységi körök az EMMI rendeletnek megfelelően legfeljebb 50 órában hajthatóak végre. A KKSZ-t vállaló tanulók részére a Tevékenységi köröknél meghatározott 40 órás önkéntes tűzoltó tanfolyam kivételével legalább 20 óra összes óraszámot kell biztosítani.
  4. A katasztrófavédelmi kirendeltségek és a tűzoltó parancsnokságok a katasztrófavédelmi megbízott bevonásával a program elvégzésére – igény szerint – összevont formában (mindhárom tevékenységi kör teljesítése) is lehetőséget biztosíthatnak, amelynek szervezése külön terv szerint történik. A foglalkozási terv elkészítésében a ,mentori feladatokat ellátó személy is részt vesz.
  5. A KKSZ teljesítésére a nyári szünet során is lehetőséget kell biztosítani. Nyári tábor, hosszabb idejű csoportos foglalkozás, és egyéb esetekben az küldő intézmény való együttműködés alapján az igazgató engedélyével.
  6. Az EMMI rendelet 133. § (5) bekezdésében meghatározottak szerinti felkészítő és záró órák megtartásáért a küldő intézmény kijelölt pedagógusa a felelős, akinek munkájában a fogadó intézményben kijelölt mentor felkérés esetén közreműködik. A felkészítő ás záró órák legfeljebb 5-5 órás foglalkozások lehetnek. A fogadó intézmény a felkészítő órát tartó pedagógus részére a saját tevékenységi profilját bemutató előadást készít.