Különös közzétételi lista


Különös közzétételi lista

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A hatóság döntéseinek Ákr. 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján történő közhírré tétele

az 50-nél több ügyfeles és a nem meghatározható számú ügyfeles közhírré tételek az Ákr. 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján

 

Jelenleg nincs releváns adat.
 

 

A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntések

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése alapján

 

Jelenleg nincs releváns adat.

A közérdekű keresettel megtámadható döntések

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése, illetve a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 109.§ (2) bekezdése alapján

 

Jelenleg nincs releváns adat.

A vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv által a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján hozott döntések

Jelenleg nincs releváns adat.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rend. 5/B. § a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatok

Jelenleg nincs releváns adat.

Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.
A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak.
A Csongrád MKI az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli.

Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységekről.

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény  30. § (2) bekezdése alapján

Közzétéve:  2017. augusztus 25.
Letöltés:    Visszavont szakvizsga bizonyítvány
Közzétéve:  2017. augusztus 23.
Megtekint:  
Kéményseprő-ipari szolgáltatók nyilvántartása

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 7. § (4) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2018. június 07.
Letöltés:    kéményseprők 2018.06.07.

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. január 12.kéményseprők 2016.12.19.
2017. január 12.kéményseprők 2017.01.02.
2017. február 27.kéményseprők 2017. január 12.
2017. március 09.kéményseprők 2017. február 27.
2017. március 22.kéményseprők 2017.03.09.
2017. április 26.kéményseprők 2017.03.22.
2017. május 02.kéményseprők 2017.04.26.
2017. június 13.kéményseprők 2017.05.02.
2017. június 27.kéményseprők 2017.06.13.
2017. szeptember 28.kéményseprők 2017.06.27.
2018. január 04.kéményseprők 2017.09.28.
2018. február 09.kéményseprők 2018.01.04.
2018. június 07.kéményseprők 2018.02.09.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 44/F. § (2) bekezdése értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása

a 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (1) alapján

Közzétéve:  2017. augusztus 25.
Letöltés:    szennyvíz begyűjtők
Gazdálkodási adatok
Közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása
Közzétéve:  2017. március 06.
Megtekint:  
Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok
Közzétéve:  2017. május 19.
Megtekint:  
A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések
Közzétéve:  2017. május 19.
Megtekint:  
A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
Közzétéve:  2017. május 19.
Megtekint:  
Szerződések teljesítésére vonatkozó adatok
Közzétéve:  2017. május 19.
Megtekint:  
A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés
Közzétéve:  2017. május 19.
Megtekint:  
A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szer
Jelenleg nincs releváns adat.
Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 14. sora alapján.

Jelenleg nincs releváns adat.