Mentesség


 

Mentes a polgári védelmi kötelezettség alól:

-      a terhes nő, terhességének megállapításától kezdve;

-      a gyermekét saját háztartásában nevelő anya, a gyermek 6 éves koráig;

-      a gyermekét saját háztartásában egyedül nevelő szülő, a gyermek 14 éves koráig;

-      a szülő, ha 3 vagy ennél több 14 éven aluli gyermekét gondozza;

-      aki a vele közös háztartásban élő, állandó ápolásra vagy gondozásra szoruló egyenes ági rokonát vagy házastársát egyedül látja el;

-      aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki egészségi állapota folytán a kötelezettség teljesítésére alkalmatlan.

A polgári védelmi kötelezettségét munkaköre ellátásával, közmegbízatása gyakorlásával teljesíti:

-      az országgyűlési képviselő;

-      az európai parlamenti képviselő;

-      a miniszter, az államtitkár, a politikai államtitkár, a vezetői megbízású, valamint ügyköre szerint  polgári védelmi feladatot ellátó köztisztviselő és közalkalmazott;

-      a jegyző;

-      a bíró, az ügyész, a közjegyző, a bírósági végrehajtó;

-      a Magyar Honvédség tényleges állományú, a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja, e szervek alkalmazottja;

-      az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat köztisztviselője;

-      a kórházi, a járóbeteg- és alapellátást végző orvos és szakképzett szakdolgozó;

-      az Országos Mentőszolgálat dolgozója;

-      a készenléti szolgálatot ellátó önkéntes tűzoltó;

-      a közfeladatot ellátó ágazati védekezési szervezet tagja;

     -      a hivatását gyakorló lelkész.