Szolgáltatási felügyelet


Tájékoztatás
 

2009. október 1-től az alábbi szolgáltatási tevékenységek csak a felügyeletet ellátó hatósághoz tett bejelentést követően végezhetőek, melynek szabályai 2013. január 01-től megváltoztak.

A bejelentés-köteles tevékenységek és a felügyeletet ellátó hatóságok:

 • tűzoltó készülékek karbantartása: a lakóhely, illetve a székhely szerinti katasztrófavédelmi igazgatóság,
 • tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása: a lakóhely, illetve a székhely szerinti katasztrófavédelmi igazgatóság,
 • beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata: a lakóhely, illetve a székhely szerinti katasztrófavédelmi igazgatóság,
 • tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint tűzjelző és tűzoltó központok távfelügyelete: a lakóhely, illetve a székhely szerinti katasztrófavédelmi igazgatóság,
 • tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés: a lakóhely, illetve székhely szerinti katasztrófavédelmi igazgatóság,
 • tűzvédelmi szakvizsgáztatás: a lakóhely, illetve a székhely szerinti katasztrófavédelmi igazgatóság.

A bejelentéseket – Csongrád megyei lakhellyel, székhellyel rendelkezőknek – a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott, jogszabályokon alapuló adatlapjain kell megtenni.

A bejelentés eljárási illetéke 3.000,- Ft.

A szolgáltató a tevékenységének új foglalkozási ággal történő bővítését, a korábban bejelentett adataiban bekövetkezett változást, vagy a tevékenységének megszűnését haladéktalanul köteles adatváltozásként bejelenteni a felügyeletet ellátó hatóságnak.

Az adatváltozás bejelentése illetékmentes.

A tevékenység megkezdésének feltétele nem a hatóság (katasztrófavédelmi igazgatóság) által kiállított igazolás kézhez vétele, hanem a bejelentés megtétele, melyet a bejelentő hitelt érdemlő módon tud igazolni.

2013. januári változások:

 • A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban (bejelentés, nyilvántartás) a lakóhely, illetve a székhely szerinti katasztrófavédelmi igazgatóságok járnak el.
 • Az oktatásszervezők félévente, január 31-ig és július 31-ig, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által meghatározott formátummal, elektronikus úton tájékoztatják az Igazgatóságot az adott félévben szervezett szakvizsgák számáról és a sikeres szakvizsgát tett személyekről.
 • A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Csongrád megye területén lévő, a közszolgáltatási tevékenység végzésére jogosult kéményseprő-ipari közszolgáltatókról nyilvántartást vezet

Kapcsolódó jogszabályok:

 • A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet.
 • A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet.
 • A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet.
 • A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény

Letölthető dokumentumok:

1. Tűzoltó készülék karbantartó szervezetek

2. Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő oktatásszervező

3. Tűzvédelmi szakvizsgáztatók

4. Kéményseprő-ipari szolgáltatók

5. Tűzoltó technika felülvizsgálók, javítók

Közhiteles nyilvántartásnak minősül a természetes személyazonosító adatok és a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámának, elektronikus levélcímének kivételével.