Tevékenységi körök


 

A katasztrófavédelmi tevékenységi körök rövid leírása

 

1) Tűzmegelőzés, tűvédelem tevékenységi kör:

 

 1. Közreműködés a küldő intézmény tűzriadó tervének kidolgozásában, a terv gyakoroltatásának előkészítésében és végrehajtásában (2-3 óra);
 2. Részvétel a küldő intézmény tűzvédelmi rendszerének ellenőrzésében (1-2 óra)
 3. Közreműködés tűzoltó versenyek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában (3-5 óra);
 4. Közreműködés tűzoltósági bemutatók előkészítésében, lebonyolításában (3-5 óra);
 5. Részvétel a tűzoltó laktanya karbantartási tevékenységeiben (2-3 óra).
 6. Részvétel a tűzoltósági bemutatók előkészítésében, lebonyolításában (3-5 óra).
 7. Közreműködés a területi tűzmegelőzési bizottság munkájában (2-3 óra)
 8. Részvétel a települési közterületi tűzcsapok felmérésében, beazonosításában, hatósági ellenőrzésében (2-3 óra).
 9. Elméleti tűzvédelmi ismeretek elsajátítása (1-2 óra).
 10. Ügyeleti rendszer megismerése, bejelentések fogadása, riasztások végrehajtása, események dokumentálása (2-3 óra).

 

2) Polgári védelem tevékenységi kör:

 

 1. Részvétel a katasztrófakockázati helyszínek bejárásában (2-3 óra);
 2. Közreműködés a polgári védelmi gyakorlatok előkészítésében és végrehajtásában (3-5 óra);
 3. Közreműködés az ifjúsági versenyek előkészítésében és lebonyolításában (3-5 óra);
 4. Közreműködés a polgári védelmi tervezéshez szükséges adatbázisok készítésében (1-2 óra);
 5. Részvétel lakosságfelkészítési tevékenységekben (2-3 óra).

 

3) Iparbiztonság tevékenységi kör:

 

 1. Közreműködés statisztikai – kivéve az ügyfelek üzleti, személyes adatait valamint a nem nyilvános és a minősített adatokat tartalmazó – kimutatások készítésében, továbbá a szakterülethez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek végrehajtásában (3-5 óra);
 2. Közreműködés a katasztrófavédelmi műveleti labor járművek napi karbantartásában, üzemszerű működtetésében (1-2 óra).

4) További tevékenységi körök:

 1. A katasztrófavédelmi versenyeken való részvétel egyszeri figyelembevétele (legfeljebb 3-5 óra).
 2. Kísérő pedagógus irányítása mellett részvétel helyi szintű események kezelésében pl. veszélyhelyzet során teljesített szolgálat (3-5 óra/nap).
 3. Tanulók megismerkedése a https:www.facebook.com/pages/BM-Országos-Katasztrófavédelmi-Főigazgatóság/499837143403596 honlappal és részvétel a gyors veszélyhelyzeti tájékoztatásban (max. 5 óra).
 4. A Magyar Tűzoltó szövetség tematikája alapján 40 órás önkéntes tűzoltó tanfolyam elvégzése (40 óra).