Védekezési napló


Az önkormányzat a vis maior támogatási kérelmét a bejelentést követő 40 napon belül köteles benyújtani. A támogatási kérelem kötelező melléklete - többek között - a védekezési napló.

A védekezési naplónak nincs kötött formája, területenként változó. A védekezési napló arra szolgál, hogy az önkormányzat hitelt érdemlően tudja bizonyítani, az általa elvégeztetett munkálatokat.

 

 

Ennek érdekében javasoljuk, hogy a védekezési napló:

 

            - A4, vagy A5 nagyságú füzet legyen;

            - lapjai a füzet gerincén legyenek összefűzve nemzeti színű zsinórral, a zsinór az utolsó lapon legyen
              megkötve, etikettel leragasztva, önkormányzati pecséttel   lepecsételve, és a település jegyzője, vagy 
              polgármestere által aláírva;

            - a védekezési fokozat elrendelésével kerüljön megnyitásra, majd a védekezési munkálatok
              befejezésével kerüljön lezárásra.

 

A védekezési napló kitöltése

A naplóban fel kell tüntetni:

            - a védekezési fokozatok - polgármester általi - elrendelésének idejét, az elrendelő határozat számát;

            - minden olyan munkálatot - kronológiai sorrendben -, melyet az önkormányzat a védekezés során
              elvégez, vagy elvégeztet, és költségként szeretné a vis maior pályázatában elszámoltatni (pl. 

              csapadékvíz-elvezető árok mélyítése, kotrása, szivattyúzás a Töltés utcai árokból az Erdő sori 
              zárt csapadékvíz-elvezető árokba, stb.);

            - az elvégzett munkálatoknál felhasznált erőket/eszközöket (pl. polgári védelmi szervezet 
              alkalmazásakor melyik szervezet hány fővel mennyi ideig végzett munkát, üzemanyag felhasználás
              szivattyúnál vagy munkagépnél, stb.).