Megyei

A MAROS MENTŐCSOPORT
(területi rendeltetésű mentőszervezet)
bemutatása
 

765786.jpg

1.     Csongrád megye lakosságát meglehetősen sokféle veszélyeztető tényező érinti. A kockázatokat a katasztrófavédelem hivatásos egységei természetesen kezelni tudják, de vannak olyan káresemények, melyek természetükből fakadóan igen kiterjedtek térben és időben egyaránt. Csongrád megyében ilyen tekintetben leginkább az árvizek okozhatnak problémát. 

2.     A vizek kártételei elleni védekezés tapasztalatai bizonyítják, hogy a különböző önkéntes szervezeteknek a védekezésbe történő bevonása segíti a kihívásoknak még inkább megfelelni tudó, azokra gyorsan reagálni képes katasztrófavédelmi rendszer kialakítását.

3.    Ezen megfontolásból kerül sor a MAROS MENTŐCSOPORT megalakítására. Megyénk veszélyeztetettsége indokolja, hogy létrejöjjön egy olyan önkéntes polgári védelmi szervezet, mely speciális képességekkel járul hozzá az árvíz időszakában jelentkező kutatási – mentési kapacitás – igény kielégítéséhez. A 2011.évi CXXVIII. törvény alapján, és az annak végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.) Kormányrendelettel összhangban a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság területi szerveként a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója megalakította a MAROS Mentőcsoportot.

4. A Mentőcsoport rendeltetése:

A Mentőcsoport alaptevékenysége árvíz -, illetve különböző természeti jellegű veszélyhelyzetek bekövetkezésének esetén elsődlegesen vízből, vízről mentési feladatok végzése. A Mentőcsoport szükség esetén tűzoltási feladatok végrehajtására is képes fémtestű hajóból (rocsó), kismotorfecskendővel. A Mentőcsoport búvárokkal és merülés-vezetővel is rendelkezik, akik árvízi védekezésben (pl.: fóliázás, műtárgyak javítása, stb.), vagy vízi -, illetve szárazföldi kutatásban is alkalmazhatók A MAROS Mentőcsoport egészségügyi komponenssel is bír: orvos, illetve képzett mentőápolók biztosítják az egészségügyi ellátást, akár önálló komponensként, a Csoport többi részétől elválasztva is.

A MAROS Mentőcsoport

- 36 fővel,

- 4 gépjárművel,

- 3 mentőhajóval,

- szivattyúkkal,

- láncfűrésszel,

- mentőhordágygyal,

- kötéltechnikai felszerelésekkel képes beavatkozásokra.

 

II. A MAROS MENTŐCSOPORT komponensei

1.     Vezetés - irányítás

-         Csapatvezető (Csm. Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából),

-         Csapatvezető – helyettes (Csm. Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából),

-         Összekötő (Csm. Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából)

Feladat: A Mentőcsoport alkalmazásának, bevetésének megszervezése, folyamatos koordinálása. A feladatok végrehajtásának szakmai irányítása, a tevékenység mindenoldalú biztosítása.

2.     Műveleti részleg
-         Részlegvezető (Szegedi Vízimentő –és Tűzoltó Szakszolgálat állományából),
-         Tűzoltó (Szegedi Vízimentő –és Tűzoltó Szakszolgálat állományából),
-         Vízi mentő (Szegedi Vízimentő –és Tűzoltó Szakszolgálat állományából),
-         Búvár (Szegedi Vízimentő –és Tűzoltó Szakszolgálat állományából).

Feladat: Vízben eltűnt személyek felkutatása. Vízből mentés. Speciális árvízi munkálatok vízoldali segítése (töltés fóliázása, műtárgyak javítása) búvárokkal. Tűzoltás: vízi jármű oltása, illetve szükség esetén vízfelülethez közeli szárazföldi kárhelyen tűzoltás, vagy tűzoltás segítése felszívásos táplálással. 

3.     Egészségügyi ellátás/ műveleti részleg keretei belül

-         Orvos (Szegedi Vízimentő –és Tűzoltó Szakszolgálat állományából),

-         Mentőápolók (Szegedi Vízimentő –és Tűzoltó Szakszolgálat állományából).

Feladat: Sérültek osztályozása a kárterületen, sokktalanítás, illetve az ehhez kapcsolódó legsürgősebb beavatkozások elvégzése. A kórházba szállításra váró sérültek, betegek felügyelete, a mentőcsapat, illetve a mentésben részt vevők egészségügyi biztosítása.

4.     Támogató részleg/Logisztika

-         Részlegvezető (Csm. Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából),

-         Vízellátás, élelmezés (Csm. Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából),

-         Elhelyezés – ellátás (Csm. Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából),

-         Szállítás – elhelyezés (Csm. Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából),

-         Híradás, kommunikáció (Csm. Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából).

Feladat: A Mentőcsapat logisztikai háttérbiztosításának megtervezése, megszervezése és folyamatos végzése. Az elhelyezési -, élelmezési anyagok folyamatos biztosítása. Az alkalmazott eszközök állagmegóvása, karbantartása.

4. A MAROS Mentőcsoport pályafutásának fontosabb állomásai,  kiemelt beavatkozások

2003. 06. 16 – 06. 18.    Védelem 2003. gyakorlat

2004. 06. 15.      Műszaki mentés a Tiszából a SZMJV Önkormányzati Tűzoltósággal együttműködve

2006. 04. 14 – 05. 09.   Tiszai árvíz, polgári védelmi szolgálat keretében

2008. 04.   SAJKA 2008 árvízvédelmi gyakorlat, Titel (SRB),

2010. 01. 03. – 01.04.   Szatymazi bányatóban holttest keresés és kiemelés a SZMJV Önkormányzati Tűzoltósággal együttműködve

2011. 05. 07.   Műszaki mentés a Tiszából a SZMJV Önkormányzati Tűzoltósággal együttműködve

2011. 09. 09 – 09.11. DKMT Rescue Team szegedi árvízvédelmi gyakorlat

2011. 10. 15.  Önkéntes Katasztrófavédelmi Mentőszervezetek I. Országos Seregszemléjén vízimentési és tűzoltási bemutató

2012. 04. 19.  Rendszerbe állító gyakorlat Szegeden

2012. 04. 20. Önkéntes Katasztrófavédelmi Mentőszervezetek II. Országos Seregszemléjén tűzoltási bemutató

2012. 05. 12. Eskütétel és csapatzászló adományozás Szegeden, vízimentési és tűzoltási bemutató a Tiszán

2013. június  Részvétel a dunai árvíz elleni védekezésben Pilismarót, Baja és Mohács térségében

765784.jpg

2004-ben egy elszabadult uszály köteléket a rendőrség riasztása alapján a szakszolgálat állított meg, annak a Szeged belvárosában levő hídnak ütközése előtt. A 2006-os tiszai árvíz idején két héten keresztül 24 órás szolgálatot biztosítottak, a kihirdetett veszélyhelyzet idején, ezért egy tagjuk miniszterelnöki dicséretben, míg négy tagjuk Szeged Polgármesterének dicséretében részesült.

2009-ben a Magyar Kajak - Kenu Szövetség felkérésére három hajóval biztosították a Bécs-Budapest evezős regattát.

Megalakulásuk, 2004 óta éves szinten több száz órányi önkéntes szolgálatot látnak el a Tiszán, együttműködve a társszervekkel a vízen közlekedők és a vízparton pihenők, dolgozók biztonsága érdekében.

A Maros Mentőcsoport elődszervezete, a Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat - mely ma is a Csapat gerincét alkotja - 2002-ben 15 fővel alakult meg Szegeden. Az alapítók azzal a szándékkal gyűltek össze, hogy létrehozzanak egy olyan non – profit társadalmi szervezetet, amely hatékonyan tud segíteni a vízi balesetek felszámolásában, megelőzésében a Tiszán rendszeresen előforduló árvizek kezelésében. Az alapító tagok között számos vízi sportoló, úszó, búvár, a vizet szerető személy volt, és van ma is.

765782.jpg

A kezdeti nehézségeket leküzdve a tagok egy része megszerezte az ILSF (International Lifesaving Federation) Nemzetközi Vízimentő (International Lifesaver) képesítést a többiek pedig a szolgálati célú kisgéphajó vezetői képesítést. 2004-ben pályázati pénzen vásároltak egy 40 LE-s kisgéphajót, amelyet átalakítottak mentőhajóvá.

Az évek folyamán munkájuk elismerésre talált a hivatásos szervek körében is. Együttműködési szerződést kötött velük többek között a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, a Tűzoltóság, a Vöröskereszt Csongrád Megyei Irodája, az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, valamint a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság is.

Az együttműködési megállapodásokban vállalták, hogy a hivatásos szervek (rendőrség, tűzoltóság, mentőszolgálat) riasztása esetén a riasztást követő 15 percen belül elindulnak a jelzett esemény színhelyére.

2004-től a szegedi kajak-kenu pályán ők látják el a kajak-kenu, és az evezős versenyek, ezen túl Szeged város tiszai területén lebonyolításra kerülő rendezvények vízi biztosítását, 2009 –től pedig a szegedi Tiszai Szabadstrand biztosítását is.

2010-ben együttműködésben állapodtak meg a Szerbiai Rendőrséggel a Tiszán történő balesetek felszámolásával kapcsolatban. A Szerb Belügyminisztérium engedélyével riasztás esetén határellenőrzés nélkül léphetik át a tiszai határszakaszt mentési céllal.


5. A tagok kiválasztása

A jelentkező az alapszabályt és az egyéb dokumentumainak megismerését követően azokat elfogadja, magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Vállalja az elméleti és gyakorlati kiképzések elvégzését, a szükséges vizsgákat leteszi, vállalja a Szervezeti és Működési Irányelvben foglaltakat.

6. A MAROS Mentőcsoport mozgósítása és logisztikai biztosítása

A Csapat tagjait SMS-en keresztül mozgósítjuk (a dokumentálási lehetőség miatt), ha szükséges mobil telefonon történő megerősítéssel. A személyzet szállítása a Szegedi Vízisport Egyesület VW Transportereivel, a Land Rover Defender és a Mitsubishi L300 4WD terepjárókkal történik. Szükség esetén a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság járműveinek igénybe vétele is lehetséges, vonatkozó igazgatói döntés alapján. A MAROS Mentőcsoport logisztikai támogatását a katasztrófavédelem területi –és helyi szervei is segítik. A Csapat egészségügyi biztosítását saját eü. részlege biztosítja

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tanúsítja, hogy a Maros Mentőcsoport a vonatkozó szabályzókban foglalt követelményeknek mindenben megfelel. A Mentőcsoport, illetve elődszervezete hosszú évek óta eredményesen, szakszerűen végzi tevékenységét, munkájukra minden körülmények között számítani lehet. Tevékenységük nagymértékben hozzájárul Csongrád megye lakosságának élet –és vagyonbiztonsága magas szintű védelméhez.