Megyei mentőcsoportok

A MAROS MENTŐCSOPORT
(területi rendeltetésű mentőszervezet)
bemutatása
 

Katasztrófavédelem

1.     Csongrád-Csanád megye lakosságát meglehetősen sokféle veszélyeztető tényező érinti. A kockázatokat a katasztrófavédelem hivatásos egységei természetesen kezelni tudják, de vannak olyan káresemények, melyek természetükből fakadóan igen kiterjedtek térben és időben egyaránt. Csongrád-Csanád megyében ilyen tekintetben leginkább az árvizek okozhatnak problémát. 

2.     A vizek kártételei elleni védekezés tapasztalatai bizonyítják, hogy a különböző önkéntes szervezeteknek a védekezésbe történő bevonása segíti a kihívásoknak még inkább megfelelni tudó, azokra gyorsan reagálni képes katasztrófavédelmi rendszer kialakítását.

3.    Ezen megfontolásból került sor a Maros Mentőcsoport megalakítására. Megyénk veszélyeztetettsége indokolta, hogy létrejöjjön egy olyan önkéntes polgári védelmi szervezet, mely speciális képességekkel járul hozzá az árvíz időszakában jelentkező kutatási – mentési kapacitás – igény kielégítéséhez. A 2011. évi CXXVIII. törvény és az annak végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.) Kormányrendelet alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság területi szerveként a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója megalakította a Maros Mentőcsoportot.

4. A Mentőcsoport rendeltetése:

A Mentőcsoport alaptevékenysége árvíz, illetve különböző természeti jellegű veszélyhelyzetek bekövetkezése esetén elsődlegesen vízből, vízről mentési feladatok végzése. A Mentőcsoport szükség esetén tűzoltási feladatok végrehajtására is képes fémtestű hajóból (rocsó), kismotorfecskendővel. A Mentőcsoport búvárokkal és merülés-vezetővel is rendelkezik, akik árvízi védekezésben (pl.: fóliázás, műtárgyak javítása, stb.), vagy vízi-, illetve szárazföldi kutatásban is alkalmazhatók A Maros Mentőcsoport egészségügyi komponenssel is bír: orvos, illetve képzett mentőápolók biztosítják az egészségügyi ellátást, akár önálló komponensként, a Csoport többi részétől elválasztva is.

A Maros Mentőcsoport

- 36 fővel,

- 4 gépjárművel,

- 3 mentőhajóval,

- szivattyúkkal,

- láncfűrésszel,

- mentőhordággyal,

- kötéltechnikai felszerelésekkel képes beavatkozásokra.

 

II. A MAROS MENTŐCSOPORT komponensei

1.     Vezetés - irányítás

-         Csapatvezető (Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából),

-         Csapatvezető – helyettes (Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából),

-         Összekötő (Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából)

Feladat: A Mentőcsoport alkalmazásának, bevetésének megszervezése, folyamatos koordinálása. A feladatok végrehajtásának szakmai irányítása, a tevékenység mindenoldalú biztosítása.

2.     Műveleti részleg
-         Részlegvezető (Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat állományából),
-         Tűzoltó (Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat állományából),
-         Vízi mentő (Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat állományából),
-         Búvár (Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat állományából).

Feladat: Vízben eltűnt személyek felkutatása. Vízből mentés. Speciális árvízi munkálatok vízoldali segítése (töltés fóliázása, műtárgyak javítása) búvárokkal. Tűzoltás: vízi jármű oltása, illetve szükség esetén vízfelülethez közeli szárazföldi kárhelyen tűzoltás, vagy tűzoltás segítése felszívásos táplálással. 

3.     Egészségügyi ellátás/ műveleti részleg keretein belül

-         Orvos (Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat állományából),

-         Mentőápolók (Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat állományából).

Feladat: Sérültek osztályozása a kárterületen, sokktalanítás, illetve az ehhez kapcsolódó legsürgősebb beavatkozások elvégzése. A kórházba szállításra váró sérültek, betegek felügyelete, a mentőcsapat, illetve a mentésben résztvevők egészségügyi biztosítása.

4.     Támogató részleg/Logisztika

-         Részlegvezető (Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából),

-         Vízellátás, élelmezés (Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából),

-         Elhelyezés – ellátás (Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából),

-         Szállítás – elhelyezés (Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából),

-         Híradás, kommunikáció (Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából).

Feladat: A Mentőcsapat logisztikai háttérbiztosításának megtervezése, megszervezése és folyamatos végzése. Az elhelyezési-, élelmezési anyagok folyamatos biztosítása. Az alkalmazott eszközök állagmegóvása, karbantartása.

4. A Maros Mentőcsoport pályafutásának fontosabb állomásai,  kiemelt beavatkozások:

2003. 06. 16 – 06. 18.: Védelem 2003. gyakorlat

2004. 06. 15.: Műszaki mentés a Tiszából a SZMJV Önkormányzati Tűzoltósággal együttműködve

2006. 04. 14 – 05. 09.:   Tiszai árvíz, polgári védelmi szolgálat keretében

2008. 04.:  SAJKA 2008. árvízvédelmi gyakorlat, Titel (SRB),

2010. 01. 03. – 01.04.:   Szatymazi bányatóban holttest keresés és kiemelés a Szeged MJV Önkormányzati Tűzoltóságával együttműködve

2011. 05. 07.:   Műszaki mentés a Tiszából a Szeged MJV Önkormányzati Tűzoltóságával együttműködve

2011. 09. 09 – 09.11.: DKMT Rescue Team szegedi árvízvédelmi gyakorlat

2011. 10. 15.:  Önkéntes Katasztrófavédelmi Mentőszervezetek I. Országos Seregszemléjén vízimentési és tűzoltási bemutató

2012. 04. 19.:  Rendszerbe állító gyakorlat Szegeden

2012. 04. 20.: Önkéntes Katasztrófavédelmi Mentőszervezetek II. Országos Seregszemléjén tűzoltási bemutató

2012. 05. 12.: Eskütétel és csapatzászló adományozás Szegeden, vízimentési és tűzoltási bemutató a Tiszán

2013. június:  Részvétel a dunai árvíz elleni védekezésben Pilismarót, Baja és Mohács térségében

Katasztrófavédelem

2004-ben egy elszabadult uszály köteléket a rendőrség riasztása alapján a szakszolgálat állított meg, annak a Szeged belvárosában levő hídnak ütközése előtt. A 2006-os tiszai árvíz idején két héten keresztül 24 órás szolgálatot biztosítottak a kihirdetett veszélyhelyzet idején, ezért egy tagjuk miniszterelnöki dicséretben, míg négy tagjuk Szeged Polgármesterének dicséretében részesült.

2009-ben a Magyar Kajak-Kenu Szövetség felkérésére három hajóval biztosították a Bécs-Budapest evezős regattát.

Megalakulásuk, 2004. óta éves szinten több száz órányi önkéntes szolgálatot látnak el a Tiszán, együttműködve a társszervekkel a vízen közlekedők és a vízparton pihenők, dolgozók biztonsága érdekében.

A Maros Mentőcsoport elődszervezete, a Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat - mely ma is a Csapat gerincét alkotja - 2002-ben 15 fővel alakult meg Szegeden. Az alapítók azzal a szándékkal gyűltek össze, hogy létrehozzanak egy olyan non-profit társadalmi szervezetet, amely hatékonyan tud segíteni a vízi balesetek felszámolásában, megelőzésében a Tiszán rendszeresen előforduló árvizek kezelésében. Az alapító tagok között számos vízi sportoló, úszó, búvár, a vizet szerető személy volt, és van ma is.

Katasztrófavédelem

A kezdeti nehézségeket leküzdve a tagok egy része megszerezte az ILSF (International Lifesaving Federation) Nemzetközi Vízimentő (International Lifesaver) képesítést, a többiek pedig a szolgálati célú kisgéphajó vezetői képesítést. 2004-ben pályázati pénzen vásároltak egy 40 LE-s kisgéphajót, amelyet átalakítottak mentőhajóvá.

Az évek során munkájuk elismerésre talált a hivatásos szervek körében is. Együttműködési megállapodást kötött velük többek között a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, a Tűzoltóság, a Vöröskereszt Csongrád Megyei Irodája, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, valamint a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság is.

Az együttműködési megállapodásokban vállalták, hogy a hivatásos szervek (rendőrség, tűzoltóság, mentőszolgálat) riasztása esetén a riasztást követő 15 percen belül elindulnak a jelzett esemény színhelyére.

2004-től a szegedi kajak-kenu pályán ők látják el a kajak-kenu, és az evezős versenyek, ezen túl Szeged város tiszai területén lebonyolításra kerülő rendezvények vízi biztosítását, 2009-től pedig a szegedi Tiszai Szabadstrand biztosítását is.

2010-ben együttműködésben állapodtak meg a Szerbiai Rendőrséggel a Tiszán történő balesetek felszámolásával kapcsolatban. A szerb Belügyminisztérium engedélyével riasztás esetén határellenőrzés nélkül léphetik át a tiszai határszakaszt mentési céllal.

5. A tagok kiválasztása

A jelentkező az alapszabályt és az egyéb dokumentumainak megismerését követően azokat elfogadja, magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Vállalja az elméleti és gyakorlati kiképzések elvégzését, a szükséges vizsgákat leteszi, vállalja a Szervezeti és Működési Irányelvben foglaltakat.

6. A Maros Mentőcsoport mozgósítása és logisztikai biztosítása

A Csapat tagjait SMS-en keresztül mozgósítjuk (a dokumentálási lehetőség miatt), ha szükséges mobil telefonon történő megerősítéssel. A személyzet szállítása a Szegedi Vízisport Egyesület VW Transportereivel, a Land Rover Defender és a Mitsubishi L300 4WD terepjárókkal történik. Szükség esetén a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság járműveinek igénybevétele is lehetséges a vonatkozó igazgatói döntés alapján. A Maros Mentőcsoport logisztikai támogatását a katasztrófavédelem területi- és helyi szervei is segítik. A Csapat egészségügyi biztosítását saját egészségügyi részlege biztosítja.

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tanúsítja, hogy a Maros Mentőcsoport a vonatkozó szabályzókban foglalt követelményeknek mindenben megfelel. A Mentőcsoport, illetve elődszervezete hosszú évek óta eredményesen, szakszerűen végzi tevékenységét, munkájukra minden körülmények között számítani lehet. Tevékenységük nagymértékben hozzájárul Csongrád-Csanád megye lakosságának élet- és vagyonbiztonsága magas szintű védelméhez.