Bírságok

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

a jogerősen kiszabott bírságok, a hozzájárulás, a járulék, az igazgatási szolgáltatási díj, továbbá az egyéb bevételek befizetéseiről.

 B Í R S Á G

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által kiszabott bírságot az NGM által vezetett meghatározott elnevezésű és számú számla számára kell befizetni. A bírság befizetése során hivatkozni kell a határozat számára, a bírság típusára és a bírságfizetésre kötelezett nevére.

 

Bírság

típusa

Jogszabályi hivatkozásBankszámla elnevezése

Bankszámla

száma

Tűzvédelmia tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
Piacfelügyeletia tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
Katasztrófavédelmia katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
ADR (közúti)a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
RID (vasúti)a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
ADN (vízi)a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
ICAO TI (légi)a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
Helyszíni bírsága szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
Eljárási bírsága közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
Egészségvédelmi bírságaz egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendeletközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
Csatornabírság*A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
Vízvédelmi bírságA felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
Vízszennyezési bírság**A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
Felszín alatti vízvédelmi bírságA felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
Vízgazdálkodási bírságA vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
Közszolgáltatási bírság

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet

központosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000

 *A bírság 97 %-át a határozatban kedvezményezettként megjelölt szolgáltató részére, 3 %-át, de legfeljebb 300.000 Ft-ot az elsőfokú határozatot meghozó vízvédelmi hatóság (MKI) részére kell befizetni!

** A bírság 70 %-át az illetékes vízvédelmi hatóság (MKI) részére, 30 %-át a határozatban kedvezményezettként megjelölt önkormányzat részére kell befizetni!