Veszélyesáru-szállítás

VÁSZ ELLENŐRZÉSEK CSONGRÁD MEGYÉBEN


A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route továbbiakban :ADR) 1957-ben Genfben született meg. Magyarország 1979-ben csatlakozott az ADR-hez. Az ADR a csatlakozott tagországok számára egységes szempontok szerint végrehajtott ellenőrzéseket ír elő.

 

A veszélyes árut szállító járművek katasztrófavédelmi ellenőrzéséhez speciális szakmai ismeteretek szükségesek. Az ADR ellenőrzés végzésére az 1988. évi I. tv. 20. § (1) bek. e) pontjában említett szereplőkre, tevékenységre az eljárás lefolytatására a (2), illetve a (11) bekezdésben felsorolt hatóságok jogosultak. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet előírása alapján az ellenőrzés teljes körű is lehet.

Amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásai szerint kell eljárni.

A katasztrófavédelmi szervek 2001. óta vesznek részt a veszélyes áruk közúti szállítása szabályai betartásának (ADR) hatósági ellenőrzésében az egyes veszélyes árukat szállító közúti járművek útvonalának kijelöléséről szóló 122/1989. (XII. 5.) MT rendelet módosítását követően. 2002-ben kiadásra került a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet, mely szerint, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek a társhatóságokkal együttműködve kaptak teljes körű jogkört a veszélyes áruk szállítása szabályainak közúti és a telephelyi ellenőrzéseire. 2007. évben a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. (Kkt.) 20.§ (2) és (11) bekezdésének módosításával "katasztrófavédelmi hatóságként", mint önálló hatóság került nevesítésre a katasztrófavédelem hivatásos területi szerve, az ADR-es szállítások során elkövetett szabálytalanságok bírságolásával és ellenőrzésével kapcsolatos eljárás lefolytatására. A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet szerint az OKF területi igazgatóságai 2007. május 1. óta végzik önállóan az ellenőrzési és szankcionálási tevékenységet. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ADR ellenőrzéseit többségében önállóan, illetve a társhatóságokkal (Rendőrség, VÁM és az NKH-val) együttműködve hajtja végre különböző napszakokban, melynek során az ellenőrök vizsgálják az ADR-es szabályok betartását. A KRESZ 2009. évi módosítása a forgalom irányítására, valamint a közúti jelzések és forgalmi szabályok felülbírálására vonatkozó jogosultságokat kiterjesztette a katasztrófavédelemi hatóság közúti ellenőreire is!