Álláshirdetés

2022. november 23.

Munkavédelmi ügyintézőt keres a megyei igazgatóság.

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a rendvédelmi feladatok ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 133. §, illetve a 287/R. § alapján pályázatot hirdet a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Humán Szolgálat

munkavédelmi ügyintéző munkakör betöltésére. 

 

A rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

munkavédelmi tevékenység szakmai feladatai, az állomány munkavédelmi oktatása és a vizsgáztatása, kockázatértékelés készítése és az abban meghatározottak végrehajtásának ellenőrzése, az állomány munkavédelmi oktatása és vizsgáztatása, munkavédelmi bejárás megszervezése, munkabalesetek és üzemi balesetek kivizsgálása, személyügyi feladatok 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a rendvédelmi feladatok ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezései , a(z) irányadók. Az illetmény a 12. mellékletben meghatározott "C" munkaköri kategóriához tartozó besorolás alapján kerül megállapításra. Béren kívüli juttatás (cafetéria) 200000 Ft/év összegben. Munkavégzéssel járó egyéb jogviszony engedéllyel létesíthető, melyre a Hszt. szabályai az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, és munkavédelmi technikus/előadó középfokú szakképesítés,
 • munkavédelmi területen szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Egészségügyi alkalmasság, kifogástalan életvitel ellenőrzés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú szakképesítés (munkavédelmi szakember),
 • B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák: 

 • Önálló munkavégzés, megbízhatóság, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, részletes (fényképes) szakmai önéletrajz és motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a felvételi eljárásban résztvevők megismerhetik és személyi adatainak a felvételi eljárással összefüggésben történő kezeléséhez a jelentkező hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. február 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 7. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné dr. Villim Anna nyújt, a 62/621-280 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

Elektronikus úton Kissné dr. Villim Anna részére a pfbatenq.uhzna@xngirq.tbi.uh E-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előszűrés az önéletrajzok alapján történik. A kiválasztott jelentkezőnek a személyes meghallgatást követően elektronikus úton kell bemutatnia a végzettséget igazoló okleveleit, valamint a 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt. A jelentkezők a felvétellel kapcsolatos döntésről elektronikus úton kerülnek kiértesítésre. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 16. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. csongrad.katasztrofavedelem.hu honlapon szerezhet.