Közérdekű adatok aloldal fejlécképe

Különös közzétételi lista


Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A hatóság döntésének hirdetményi úton történő közlése
Frissítve: 2022-05-30
Hirdetmények

Jelenleg nincs archivált anyag.

A vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv által a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján hozott döntések

Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

A hatóság döntéseinek Ákr. 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján történő közhírré tétele

Az 50-nél több ügyfeles és a nem meghatározható számú ügyfeles közhírré tételek az Ákr. 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján. Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése alapján. Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

A közérdekű keresettel megtámadható döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése, illetve a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 109.§ (2) bekezdése alapján

Jelenleg nincs archivált anyag.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rend. 5/B. § a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatok

Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Kéményseprő-ipari közszolgáltatók nyilvántartása

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (2) bekezdése alapján.

Közzétéve: 2024-04-19
Kéményseprők 2024.04.19.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 44/F. § (2) bekezdése értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (2) bekezdése

Közzétéve: 2022-03-17
szennyvíz közszolgáltatók

Frissítve: 2023-01-04
szennyvíz begyűjtők

Jelenleg nincs archivált anyag.


Gazdálkodási adatok

Közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (2) bekezdés a) pont

a közzététel az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) a https://ekr.gov.hu link megjelenítésével, a 2018. évnél korábbi tervek a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban történő közzétételre hivatkozva, közbeszerzés kereső link megjelenítésével történik

Közzétéve: 2023-03-23
Éves közbeszerzési terv 2023

Jelenleg nincs archivált anyag.

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (2) bekezdés b) pont

a közzététel az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) a https://ekr.gov.hu link megjelenítésével, a 2018. 04.15. előtti adatok a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban történő közzétételre hivatkozva, kozbeszerzes.hu link megjelenítésével történik

Jelenleg nincs archivált anyag.

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés a)-b) pont

a közzététel a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Szerződésnyilvántartó Rendszerben (CoRe) történő közzétételre hivatkozva, kozbeszerzés kereső link megjelenítésével történik

Közzétéve: 2024-05-10
Vállalkozási keretszerződés BM HEROS 2024

Közzétéve: 2023-01-23
Villamos energia szerződés 2023

Közzétéve: 2022-11-11
Földgáz szerződés 2022

Közzétéve: 2021-12-27
Villamos energia szerződés 2022

Közzétéve: 2021-10-21
Földgáz szerződés 2021

Közzétéve: 2021-02-11
Villamos energia szerződés 2021

Közzétéve: 2020-10-27
Földgáz szerződés 2020

Közzétéve: 2020-04-01
Allianz 2017

Közzétéve: 2020-04-01
Allianz 2019

Közzétéve: 2020-04-01
Földgáz szerződés 2019

Közzétéve: 2020-02-19
Villamos energia szerződés 2019

Közzétéve: 2020-01-02
Földgáz szerződés 2018

Közzétéve: 2020-01-02
Villamos energia szerződés 2018

Közzétéve: 2020-01-02
Földgáz szerződés 2017

Közzétéve: 2020-01-02
Villamos energia szerződés 2017

Közzétéve: 2020-01-02
Földgáz szerződés 2016

Közzétéve: 2020-01-02
Villamos energia szerződés 2016

Közzétéve: 2020-01-02
Villamos energia szerződés 2015

Közzétéve: 2020-01-02
Földgáz szerződés 2017 módosítás

Jelenleg nincs archivált anyag.

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (2) bekezdés c) pont

a közzététel az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) a https://ekr.gov.hu link megjelenítésével, a 2018.04.15. előtti adatok a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban történő közzétételre hivatkozva, a kozbeszerzes.hu link megjelenítésével történik

Jelenleg nincs archivált anyag.

A szerződések teljesítésére vonatkozó adatok

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés c) pont

a közzététel a a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Szerződésnyilvántartó Rendszerben (CoRe) történő közzétételre hivatkozva, közbeszerzés kereső link megjelenítésével történik

 

Jelenleg nincs archivált anyag.

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása miatt - figyelemmel az EKR rendszer bevezetésére - a 2019. évtől már nem kell statisztikai összegzést készíteni és közzétenni.

Közzétéve: 2020-01-02
Éves statisztikai összegzés 2018

Jelenleg nincs archivált anyag.

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerv

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. melléklet 12. sor.

Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. mellékletének 13. sora alapján. 

Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.