Elektronikus ügyintézés aloldal fejlécképe

Elektronikus ügyintézés

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben foglaltaknak megfelelően a hivatásos katasztrófavédelmi szervek 2018. január 1-től az elektronikus ügyintézést is lehetővé teszik ügyfeleik számára. 

A katasztrófavédelem az elektronikus ügyintézést az e-Papír szolgáltatáson keresztül (https://epapir.gov.hu) biztosítja, az elektronikus űrlapokat biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevételével fogadja a hivatali kapun keresztül. Az elektronikus űrlapok beérkezésének időpontját a rendszer naplózza, így azok nyomon követhetőek.

E-papír szolgáltatással intézhető ügykörök a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál, valamint a katasztrófavédelmi kirendeltségen:

- Tűzvédelemmel/Tűzesettel kapcsolatos ügyintézés:

Engedélyezés, jóváhagyás, előzetes szakhatósági állásfoglalás, hatósági ellenőrzés, hatósági bizonyítvány iránti kérelem, egyeztetés kezdeményezése, állásfoglalás kérése, szolgáltatási tevékenység folytatásának bejelentése, felülvizsgálat iránti kérelem, közérdekű vagy egyéb bejelentés, panasz.

- Veszélyes üzemek engedélyezési ügyintézés: 

Hatósági engedélyezési eljárás Üzemazonosítási eljárás; Szankcionálási eljárás; Hatósági ellenőrzés; Adatszolgáltatás; Településrendezés; Nyilvánosság biztosítása; Gyakorlat.

- Veszélyes üzemek egyéb hatósági ügyintézés

Egyéb veszélyes üzemi ügyintézés.

- Vízügyi hatósági ügyintézés:

Engedélyezés, előzetes szakhatósági állásfoglalás kérés, hatósági adatszolgáltatás, közérdekű vagy egyéb bejelentés, panasz, vízkészletjárulék bevallás.

- Létfontosságú vízügyi kijelölő hatósági ügyintézés:

A létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemekkel és vízilétesítményekkel kapcsolatos kijelölés, kijelölés visszavonására vonatkozó eljárások.

- Panaszok/közérdekű bejelentések:

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerint benyújtott panaszok és közérdekű bejelentések.

- Közérdekű adatigénylés:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint benyújtott közérdekű adatigénylések.

 

A fentiekben felsorolt ügykörökön belül további ügytípus választható.

Az elektronikus ügyintézési felületen minden katasztrófavédelmi szerv külön kiválasztható, így a megkeresés közvetlenül az érintett szervnek címezhető. Az elektronikus űrlapok benyújtása során megcímzett katasztrófavédelmi szervhez a beadvány kézbesítését a katasztrófavédelem elektronikus ügyintézést támogató informatikai rendszere biztosítja.

Hivatali kapu elérhetőségek:

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a katasztrófavédelmi kirendeltségek hivatali kapu elérhetőségei:

Hivatal rövid neve

Hivatal teljes neve

KRID

CSMKI

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

109255138

CSONGRADVH

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság

126299978

SZEGEDIKVK

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

618655738

SZENTESKVK

Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

212670398

 

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos esetleges panasz az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnél jelenthető be az alábbi elérhetőségek egyikén: 

Elektronikus Ügyintézési Felügyelet 

Cím: 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. 

Postafiók: 1903 Budapest, Pf.: 314. 

Telefonszám: 06-1-441-1520 

E-mail: rhs@oz.tbi.uh

 

A Szervezet az elektronikus ügyintézést – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – hivatali időben (hétfőtől csütörtökig 07:30 – 16:00, pénteken 07:30 – 13:30) biztosítja. A hivatali időn kívül beérkezett beadványok, kérelmek, bejelentések elbírálása a következő munkanap hivatali idején belül kezdődik meg. 

Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatosan felmerült kérdésekben az országos telefonos ügyfélszolgálat (Kormányzati Ügyfélvonal) nyújt segítséget a 1818-as, vagy külföldről a +36-1-550-1858-as telefonszámon.