Önkéntes tűzoltó egyesületek

Jelenleg Csongrád-Csanád vármegyében 23 önkéntes tűzoltó egyesület (továbbiakban: ÖTE) működik. Az ÖTE-k az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejövő és működő, önálló jogi személyiségű szervezetek. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) előírásai szerint az ÖTE a székhelye szerinti településen a tűzmegelőzési, a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában közreműködő olyan társadalmi szervezet, amely alapszabályában ezt tevékenysége céljaként rögzítette. Tagjai önként, fizetség nélkül, szabadidejükben végzik feladataikat. A szaktevékenység mellett e szervezeteknek célja a helyi, illetve tűzoltó hagyományok ápolása, a közösség összetartása, az utánpótlás-nevelés. Gyakran polgárőri és településőri feladatokat is ellátnak.

Az egyesületek a központi szerv pályázatán kívül egyéb, civil szervezetek támogatására kiírt pályázaton is indulhatnak. Működésüket törvényi szintű előírás alapján a települési önkormányzat is támogatja. Mindemellett az egyesületek törekednek az önálló bevételi források (rendezvény-biztosítás, favágási munkák, magasban végzett tevékenység, stb.) megteremtésére is.

A jól működő egyesületnek mindig is fontos szerepe volt a tűzoltási- és műszaki mentési, valamint a helyi lakosságtájékoztatási feladatok ellátásában. A napjainkban jelentkező egyre gyakoribb katasztrófahelyzetek felszámolásánál is részt vesznek a védekezési- és kárelhárítási feladatokban (árvíz, belvíz, nagy kiterjedésű szabadtéri tüzek, viharkárok).

Az önkéntes egyesületek munkájának szakmai irányítása és felügyeleti ellenőrzése a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet, elsősorban a hivatásos tűzoltóságok feladata. Az egyesületek támogatásáról, szakmai irányításáról és felügyeleti ellenőrzéséről külön országos katasztrófavédelmi főigazgatói utasítás (7/2018. BM OKF főigazgatói utasítás) rendelkezik.

A szaktevékenység ellátásának alapvető feltétele a működési terület szerinti hivatásos tűzoltósággal kötött együttműködési megállapodás.

Az ÖTE-ket a személyi feltételeik, a technikai felszereltségük, a rendelkezésre álló gépjárművük figyelembe vételével három kategóriába sorolhatjuk.

A megállapodás kategóriáját az ÖTE rendelkezésre álló emberi- és technikai erőforrása határozza meg.

I. kategória: a tűzoltási, műszaki mentési tevékenység ellátásához az önkéntes tűzoltó egyesület rendelkezik tűzoltó gépjárművel, vagy olyan gépjárművel, ami alkalmas a tűzoltáshoz és műszaki mentéshez szükséges szakfelszerelések, oltóanyag, tűzoltó személyzet szállítására, és a tevékenységi területén aktívan közreműködik a tűzoltói feladatok ellátásában.

II. kategória: a tűzoltási, műszaki mentési tevékenység ellátásához az önkéntes tűzoltó egyesület nem rendelkezik az első kategóriának megfelelő gépjárművel, vagy ugyan rendelkezik az első kategóriának megfelelő gépjárművel, de felszerelései, vagy felkészültsége alapján a tűzoltói feladatok ellátását csak esetenként végzi.

III. kategória: az önkéntes tűzoltó egyesület tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet nem végez, de tűzmegelőzési tevékenységén belül ifjúságnevelő és hagyományőrző tevékenységet aktívan lát el.

A tűzoltó tevékenység végzéséhez szükséges szakmai képzéseket (jelenleg minimum 40 órás tűzoltó alaptanfolyam, továbbá a mentőeszközök és szivattyúk kezeléséhez szükséges képzés) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek végzik.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek káresetről történő értesítését a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerveinél kialakított vármegyei műveletirányító ügyeletek végzik, SMS üzenet elküldésével. 

1.Ásotthalom Községi Önkéntes Tűzoltó EgyesületHU, 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
2.Baksi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr EgyesületHU, 6768 Baks, Fő utca 104.
3.Balástya Község Önkéntes Tűzoltó EgyesületHU, 6764 Balástya, Rákóczi utca 5.
4.ContiTech Rubber Industrial Korlátolt Felelősségű Társaság Üzemi TűzoltóságaHU, 6728 Szeged, Budapesti út 10.
5.Csengele Község Önkéntes Tűzoltó és Faluőr EgyesületeHU, 6765 Csengele, Petőfi utca 13.
6.Forráskút Önkéntes Tűzoltó EgyesületHU, 6793 Forráskút, Kossuth utca 45.
7.Földeák Község Önkéntes Tűzoltó EgyesületeHU, 6922 Földeák, Szent László tér 1.
8.Kisteleki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó EgyesületHU, 6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.
9.LEGRAND Magyarország Villamossági Rendszerek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzemi TűzoltóságaHU, 6601 Szentes, Ipartelepi út 14.
10.Maroslelei Polgárőr és Tűzoltó EgyesületHU, 6921 Maroslele, Arany János utca 1.
11.Mindszent Város Önkéntes Tűzoltó EgyesületHU, 6630 Mindszent, Kőrösi Cs. S. utca 2/a.
12.Mórahalom Város Önkéntes Tűzoltó EgyesületHU, 6782 Mórahalom, Kölcsey utca 2.
13.Nagymágocs Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú EgyesületHU, 6622 Nagymágocs, Szentesi út 24/a.
14.Öttömös Községi Önkéntes Tűzoltó EgyesületHU, 6784 Öttömös, Fő utca 12.
15.Polgárőr, Tűz- és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület MártélyHU, 6636 Mártély, Jókai utca 8.
16.Pusztamérges Községi Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó EgyesületHU, 6785 Pusztamérges, Szent István utca 4.
17.Ruzsai Önkéntes Tűzoltó EgyesületHU, 6786 Ruzsa, Tölgyes utca 7.
18.Sándorfalva Önkéntes Tűzoltó EgyesületeHU, 6762 Sándorfalva, Széchenyi utca 11.
19.Szegedi Vízimentő és Tűzoltó SzakszolgálatHU, 6723 Szeged, József A. sugárút 138/A.
20.Szegvár Nagyközség Önkéntes Tűzoltó EgyesületeHU, 6635 Szegvár, Szabadság tér 2.
21.Szent Sebestyén Önkéntes Tűzoltó EgyesületHU, 6625 Fábiánsebestyén, Köztársaság utca 8.
22.Szentesi Tűzoltók Hagyományőrző EgyesületeHU, 6600 Szentes, Kossuth utca 23/1.
23.Üllés Községi Tűzoltó EgyesületHU, 6794 Üllés, Felszabadulás utca 48.