Tűzeseti hatósági bizonyítvány iránti kérelem

Alkalmazott jogszabályok:

 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (a továbbiakban: Ákr.)
 • 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékről
 • 490/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályokról


Tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadásának szabályai

A tűzeset bekövetkezése szerint területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség tűzvédelmi hatóság az ügyfél kérelmére – a felhasználás céljának feltüntetésével – adat igazolására tűzeseti hatósági bizonyítványt ad ki. A hatósági bizonyítvány tartalmát a tűzesettel összefüggésben végzett kötelező adatgyűjtés alapozza meg.

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése értelmében a hatósági bizonyítvány kiállításáért 3000,- Ft illetéket kell fizetni.

A hatósági bizonyítvány tartalmát - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni.

Az ügyfél kérelmének tartalmaznia kell a tűz keletkezési helyét, idejét, valamint azt az indokot, felhasználási célt, amely miatt a hatósági bizonyítvány kiadását kezdeményezi.

A tűzeseti hatósági bizonyítvány iránti kérelem kötelező tartalmi elemei:

 • ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcíme vagy székhelye;
 • az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme;
 • az ügyfélnek vagy képviselőjének az elektronikus levélcíme, a telefonos elérhetősége;
 • tűz keletkezési helye, ideje;
 • a hatósági bizonyítvány felhasználásának a célja.

Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.

A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül kell kiadni. Ha a hatóság számára rendelkezésére állnak a hatósági bizonyítvány kiadásához szükséges adatok, a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél, akkor 8 napon belül kell kiadni sommás eljárásban.

A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja ha:

 • kiadása jogszabályba ütközik,
 • az ügyfél valótlan vagy olyan adat, tény, állapot igazolását kéri, amelyre vonatkozóan a hatóság adattal nem rendelkezik,
 • a tűzeset megtörténtének ténye a helyszín megtekintése alapján egyértelműen nem állapítható meg.

Jogorvoslat

A tűzeseti hatósági bizonyítvány ellen jogorvoslatnak van helye. Ha a tűzeseti hatósági bizonyítványt kiállító hatóság hivatalból megállapítja, hogy a tűzeseti hatósági bizonyítvány tartalma valótlan, úgy a hatóság kijavítja, visszavonja vagy módosítja.

 

Letölthető kérelem minta tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadásához