Tartalomjegyzék

Az iparbiztonsági szakterület bemutatkozása

Iparbiztonság


Ez az önálló főfelügyelőség országos és megyei szinten az eddig több terület által közösen végrehajtott feladatrendszerrel, valamint az új jogszabályok (a 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények egyes módosításáról szóló törvény és végrehajtási rendeletei) adta kötelezettségekkel, széles jogkörrel 2012. január 01-jével jött létre, és alapvetően az alábbi három szakterületre osztható:

1. Veszélyes üzemek:

A lakosság, a környezeti értékek és anyagi javak védelmének érdekében azonosítjuk az új szabályozás szerinti küszöbérték alatti üzemeket, mivel az rájuk is kiterjesztésre került. Így ez a terület elsősorban alsó- és felső küszöbértékű üzemek hatósági felügyelet alatt tartásával foglalkozik.

2. Veszélyesáru-szállítás:

 ADR/RID/ADN első fokú hatóságként illetékességi területünk Csongrád megye. Folyamatosan ellenőrizzük a veszélyes áruk szállítását közúton (ADR), vasúton (RID), továbbá telephelyi szinten, valamint ezekből kiindulva folytatjuk le az első fokú közigazgatási eljárásainkat, megfelelve minden ránk vonatkozó jogszabálynak.

3. Kritikus infrastruktúravédelem:

Az Országos és Megyei Iparbiztonsági Főfelügyelőségeken belül kiemelt területként jelentkezik a kritikus infrastruktúrák védelmével kapcsolatos feladatok ellátása, a potenciális kritikus infrastruktúra elemek beazonosítása, valamint a kijelölt elemek hatósági felügyelet alatt tartása.

Az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló 2008/114/EK tanácsi irányelvet (irányelv) tagállami kötelezettségünk átültetni a hazai jogrendszerbe. Célkitűzései 3 fő irányvonal szerint határozhatók meg, melyek a megelőzés, felkészülés és az ellenálló képesség kialakítása. Az irányelv kiemelten megjeleníti az egészségügyhöz, a biztonsághoz, az emberek gazdasági és szociális jólétéhez való közvetlen kapcsolódását. Ennek értelmében a bekövetkező hatást kell figyelembe venni.

A 1249/2010. (XI. 19.) Kormány határozat az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében végrehajtandó kormányzati feladatokról új fejezetet nyitott a hazai kritikus infrastruktúrák védelmének tekintetében.

A fenti általános bemutatkozáson kívül, részletesebb információkat talál közvetlenül a kiemelt linkekre kattintva, illetve a főoldalon, az iparbiztonság menüpontban. Itt jogszabályi hátterünket, hatósági tevékenységünket, a megyénkben működő üzemeket és ellenőrzési feladatunkat mutatjuk be.

Elérhetőségek:

Név: Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Cím: 6721 Szeged, Berlini körút 16-18. 

Telefon: +36-62/621-280

E-mail: pfbatenq.gvgxnefnt@xngirq.tbi.uh

 

Gáti Ádám tűzoltó alezredes
megyei iparbiztonsági főfelügyelő