Közérdekű adatok aloldal fejlécképe

Különös közzétételi lista


Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A hatóság döntésének hirdetményi úton történő közlése
Közzétéve: 2020-04-15
Hirdetmények

A vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv által a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján hozott döntések

Jelenleg nincs releváns adat.

A hatóság döntéseinek Ákr. 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján történő közhírré tétele

Az 50-nél több ügyfeles és a nem meghatározható számú ügyfeles közhírré tételek az Ákr. 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján. Jelenleg nincs releváns adat.

A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése alapján. Jelenleg nincs releváns adat.

A közérdekű keresettel megtámadható döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése, illetve a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 109.§ (2) bekezdése alapján

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rend. 5/B. § a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatok

Jelenleg nincs releváns adat.

Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést. A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak. A Csongrád-Csanád MKI az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli.

Kéményseprő-ipari szolgáltatók nyilvántartása
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 44/F. § (2) bekezdése értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása

A 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (1) alapján

Közzétéve: 2021-04-22
szennyvíz közszolgáltatók

Frissítve: 2021-04-22
szennyvíz begyűjtők


Gazdálkodási adatok

Közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (2) bekezdés a) pont

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (2) bekezdés b) pont

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés a)-b) pont

Közzétéve: 2021-10-21
Földgáz szerződés 2021

Közzétéve: 2021-02-11
Villamos energia szerződés 2021

Közzétéve: 2020-10-27
Földgáz szerződés 2020

Közzétéve: 2020-04-01
Allianz 2017

Közzétéve: 2020-04-01
Allianz 2019

Közzétéve: 2020-04-01
Földgáz szerződés 2019

Közzétéve: 2020-02-19
Villamos energia szerződés 2019

Közzétéve: 2020-01-02
Földgáz szerződés 2018

Közzétéve: 2020-01-02
Villamos energia szerződés 2018

Közzétéve: 2020-01-02
Földgáz szerződés 2017

Közzétéve: 2020-01-02
Villamos energia szerződés 2017

Közzétéve: 2020-01-02
Földgáz szerződés 2016

Közzétéve: 2020-01-02
Villamos energia szerződés 2016

Közzétéve: 2020-01-02
Villamos energia szerződés 2015

Közzétéve: 2020-01-02
Földgáz szerződés 2017 módosítás

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (2) bekezdés c) pont

A szerződések teljesítésére vonatkozó adatok

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés c) pont

 

  Jelenleg nincs releváns adat.

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása miatt - figyelemmel az EKR rendszer bevezetésére - a 2019. évtől már nem kell statisztikai összegzést készíteni és közzétenni.

Közzétéve: 2020-01-02
Éves statisztikai összegzés 2018

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerv

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. melléklet 12. sor.

Jelenleg nincs releváns adat.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. mellékletének 13. sora alapján. 

Jelenleg nincs releváns adat.