Hirdetmények - Tűzvédelem

Ügy száma: 35600/1588/2021. ált. Kifüggesztés napja: 2021.04.12
Ügyfél neve: Szigeti András
Lakcíme/Székhelye: 6721 Szeged, Fő fasor 17. 3/14.

Tárgy: 6621 Derekegyház, belterület 309/9 helyrajzi szám alatti ingatlanon lévő Nappali Foglalkoztató Központ épület területén beépített tűzjelző berendezés létesítési ügye.

Ügy száma: 35600/1579/2021. ált. Kifüggesztés napja: 2021.04.09
Ügyfél neve: Signal Office Kft.
Lakcíme/Székhelye: 5720 Sarkad, Cukorgyár utca 31. 2/33.

Tárgy: 6721 Szeged, Kálvin tér 6. házszámú, 2975/2 hrsz. alatti Szegedi Szerb Oktatási Központ területén beépített tűzjelző berendezés létesítési ügye