Hirdetmények - Vízügy, vízvédelem

Ügy száma: 35600/5041/2021.ált. Kifüggesztés napja: 2021.11.26
Ügyfél neve: Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Lakcíme/Székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Tárgy: a KEHOP-2.1.4-15-2017-00006 azonosító jelű „Makó és térsége ivóvízminőség-javítása” projekt keretében a Nagylak települési vízműtelep fejlesztése kapcsán tervezett vízilétesítmények megépítésére vonatkozó 35600/5331-11/2019.ált. számon kiadott, 35600/5415-16/2020.ált. számon módosított vízjogi létesítési engedély módosítása.

Ügy száma: 35600/2567-21/2019. ált. Kifüggesztés napja: 2020.08.31
Ügyfél neve: CDG Agráripari és Állattenyésztő Kft.
Lakcíme/Székhelye: 5662 Csanádapáca, 049. hrsz.

Tárgy: A Nagybánhegyes, 042/24 és Medgyesbodzás, 04/9-14 hrsz. alatti ingatlanokra tervezett kutas öntözőtelep vízilétesítményei vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadása.