Hirdetmények - Vízügy, vízvédelem

Ügy száma: 35600/1699/2024.ált. Kifüggesztés napja: 2024.04.24
Ügyfél neve: Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság
Lakcíme/Székhelye: 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 22-24.

Tárgy: vízjogi üzemeltetési engedély kiadása a Kübekháza-Rábé határátkelőhely kiépítése kapcsán Kübekháza 096/48 hrsz. alatti ingatlanon megépült vízellátást, csapadékvíz- és szennyvízelvezetést biztosító vízilétesítmények, valamint vízkezelő rendszer vonatkozásában

Ügy száma: 35600/1711/2024.ált. Kifüggesztés napja: 2024.04.19
Ügyfél neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Lakcíme/Székhelye: 6720 Szeged, Stefánia 4.

Tárgy: ,,Modern Városok Program” keretében Szegeden megvalósuló út- és közműfejlesztés során megépített Északi szivattyútelep vízilétesítményei (Szeged II. kerület külterület 01371/1, 01370/7, 01370/27, 01370/17 hrsz.) üzemeltetése.

Ügy száma: 35600/763/2024.ált. Kifüggesztés napja: 2024.04.19
Ügyfél neve: Makó Város Önkormányzata
Lakcíme/Székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Tárgy: A Makó ipari park szennyvízelvezetés fejlesztése kapcsán tervezett vízilétesítmények vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadása.

Ügy száma: 35600/1014/2024.ált. Kifüggesztés napja: 2024.04.19
Ügyfél neve: Építési és Közlekedési Minisztérium
Lakcíme/Székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Tárgy: a NIF Zrt. részére a Szeged, 5. sz. főút tervezett csapadékvíz-elvezetést biztosító vízilétesítményei (I. szakasz) megépítésére 35600/4311-11/2021.ált. számon kiadott vízjogi létesítési engedély módosítása (hatályhosszabbítás és névátírás)

Ügy száma: 35600/210/2024.ált. Kifüggesztés napja: 2024.04.18
Ügyfél neve: Kossuth Mgtsz.
Lakcíme/Székhelye: 6900 Makó, Úri u. 16.

Tárgy: Makó Rákosi úti I-II. sz. lineár öntözőtelep fenntartására és üzemeltetésére 62.218/89. számon kiadott, legutóbb 35600/3460-4/2019.ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély módosítása iránti eljárás megindításáról szóló értesítés.

Ügy száma: 35600/1866/2024.ált. Kifüggesztés napja: 2024.04.16
Ügyfél neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Lakcíme/Székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.

Tárgy: Szeged, Északi iparterület (01307/2 hrsz.) BYD elektromosautó-gyártó üzem vízellátását biztosító gerincvezeték létesítése.

Ügy száma: 35600/1759/2024.ált. Kifüggesztés napja: 2024.04.12
Ügyfél neve: AGRO-GÁRDA Zrt.
Lakcíme/Székhelye: 6624 Eperjes, Tanya 297.

Tárgy: Eperjes, külterület 0352/35-38, 0352/41-43, 0379/10-16, 0379/18-19, 0379/21, 0379/23-24, 0379/26-38 hrsz. (további érintett ingatlanok: 0391/1, 0381 hrsz.) alatti ingatlanokon meglévő felszíni vizes öntözőtelepre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély módosítása iránti eljárás megindításáról szóló értesítés.