Hirdetmények - Vízügy, vízvédelem

Ügy száma: 35600/5857/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2021.08.03
Ügyfél neve: Pankotai Agrár Zrt.
Lakcíme/Székhelye: 6600 Szentes, Klauzál u. 17.

Tárgy: az Eperjes-Újvárosi I. számú lineár öntözőtelep (Eperjes 0409/8-9, 0409/12, 0409/17-78 hrsz.-ú ingatlanok) fenntartására és üzemeltetésére 66055-3/1990. számon kiadott, legutóbb 35600/3017-1/2019.ált. (TVH-85714-5-1/2019.) számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély (érvényességi idő meghosszabbítása miatti) módosítása.

Ügy száma: 35600/5547/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2021.07.28
Ügyfél neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Lakcíme/Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) javára Kecskemét közigazgatási területén közcélú vízvezetési szolgalmi jog fennállását megállapító 356600/5547-5/2020. ált. számú határozat hivatalbóli módosítása

Ügy száma: 35600/4946/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2021.07.20
Ügyfél neve: Áprád-Agrár Zrt.
Lakcíme/Székhelye: 6600 Szentes, Apponyi tér 12.

Tárgy: Nagytőke, külterület 0166/31-33, 0166/35-36, 0168/13-31, 0168/35 és 0171/18-27 hrsz. alatti ingatlanokon meglévő felszíni vizes öntözőtelep (Tűzkövesi öntözőtelep) üzemeltetésére vonatkozó, 68.355/1991. számon kiadott és legutóbb 35600/490-1/2015.ált. (TVH-92222-2-17/2015.) számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély módosítása (lekötött vízmennyiség növelése, érvényességi idő meghosszabbítása)

Ügy száma: 35600/5222/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2021.07.19
Ügyfél neve: Árpád Mezőgazdasági Szövetkezet
Lakcíme/Székhelye: 6600 Szentes, Apponyi tér 12.

Tárgy: a Belsőecser I. sz. lineár öntözőtelep fenntartására és üzemeltetésre 846/26/2001. számon kiadott, legutóbb TVH-37676-4-1/2017. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély (hatályhosszabbítás és névátírás miatti) módosítása

Ügy száma: 35600/2567-21/2019. ált. Kifüggesztés napja: 2020.08.31
Ügyfél neve: CDG Agráripari és Állattenyésztő Kft.
Lakcíme/Székhelye: 5662 Csanádapáca, 049. hrsz.

Tárgy: A Nagybánhegyes, 042/24 és Medgyesbodzás, 04/9-14 hrsz. alatti ingatlanokra tervezett kutas öntözőtelep vízilétesítményei vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadása.