Hirdetmények - Vízügy, vízvédelem

Ügy száma: 35600/330/2021.ált. Kifüggesztés napja: 2021.02.26
Ügyfél neve: Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Lakcíme/Székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Tárgy: a KEHOP-2.1.4-15-2017-00006 azonosító jelű „Makó és térsége ivóvízminőség-javítása” projekt keretében, Makó 056/7 hrsz. alatti ingatlanon meglévő K-199 OKK sz. vízmű kút eltömedékelése vonatkozásában vízjogi megszüntetési engedély kiadása

Ügy száma: 35600/119/2021.ált. Kifüggesztés napja: 2021.02.23
Ügyfél neve: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.
Lakcíme/Székhelye: 6000 Kecskemét, Mercedes út 1.

Tárgy: a Kecskeméti Autógyár (Kecskemét, belterület 26500 hrsz. alatti ingatlan) K1 üzemegység területén lévő présüzem bővítéséhez kapcsolódó ivó- és ipari vízvezeték, szennyés csapadékvíz elvezető csatorna vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadása

Ügy száma: 35600/686/2021.ált. Kifüggesztés napja: 2021.02.19
Ügyfél neve: Nagymágocsi Farmer Kft.
Lakcíme/Székhelye: 6600 Szentes, Csongrádi út 24.

Tárgy: a Nagymágocs 065/12-13, 065/18-22, 084, 0159/2-7, 0150/2-11, 0152/3-6, 0152/8 hrsz. alatti ingatlanokon meglévő felszíni vízkivételi öntözőtelep fenntartására és üzemeltetésére 35600/7164-14/2015. ált. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély kiadása iránti eljárás megindításáról szóló értesítés.

Ügy száma: 35600/685/2021.ált. Kifüggesztés napja: 2021.02.19
Ügyfél neve: Nagymágocsi Farmer Kft.
Lakcíme/Székhelye: 6600 Szentes, Csongrádi út 24.

Tárgy: a Szentes 01245/10, 01245/12, 01246, Nagymágocs 0183, 0256/24, 0256/51, 0263/13, 0263/15, 0263/24, 0263/26-30, 0263/37-38, 0252, 0228/12, 0228/2, 0240/3 hrsz. alatti ingatlanokon meglévő L1 lineár és CP1 körforgó felszíni vízkivételi öntözőtelep fenntartására és üzemeltetésére 35600/7162-11/2015. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély kiadása iránti eljárás megindításáról szóló értesítés.

Ügy száma: 35600/5547/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2021.02.17
Ügyfél neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Lakcíme/Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Tárgy: a Kecskemét 13630/1, 13646/52, 13646/53, 18027/1, 18027/3, 18027/4, 18028, 18029/30, 18029/32, 18036/14, 18064/4, 18074/5, 18081/1, 18154/2, 18216/6, 18221/7, 18241/4, 18330/3, 18332/1, 18420/5, 18465/4, 18486/2, 18520, 18523/3, 19117, 19118, 19119, 19120, 19121, 19122/1, 19122/2, 19174, 19179, 19182, 19195, 19199/15, 19204/19, 19243/8, 19243/10, 19246/1, 19246/2, 19253/4, 19314/1, 1934/1, 19354, 19360/3, 178/1, 602, 1346/6, 1430/2, 1618, 1856, 2141, 6141/7, 6142, 6143, 6392/11, 6772, 6773, 7224

Ügy száma: 35600/2567-21/2019. ált. Kifüggesztés napja: 2020.08.31
Ügyfél neve: CDG Agráripari és Állattenyésztő Kft.
Lakcíme/Székhelye: 5662 Csanádapáca, 049. hrsz.

Tárgy: A Nagybánhegyes, 042/24 és Medgyesbodzás, 04/9-14 hrsz. alatti ingatlanokra tervezett kutas öntözőtelep vízilétesítményei vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadása.