Hirdetmények - Vízügy, vízvédelem

Ügy száma: 35600/4246/2021.ált. Kifüggesztés napja: 2021.05.06
Ügyfél neve: Tisza-Maros Szög Agrár Zrt.
Lakcíme/Székhelye: 6771 Szeged-Szőreg, Szerb u. 59.

Tárgy: Szeged-Szőreg Lineár-II megnevezésű felszíni vizes öntözőtelep fenntartására és üzemeltetésére a 71953/2/1993 számon kiadott és a 2505/10/2002. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély módosítás

Ügy száma: 35600/4088/2021.ált. Kifüggesztés napja: 2021.05.06
Ügyfél neve: Tisza-Maros Szög Agrár Zrt.
Lakcíme/Székhelye: 6771 Szeged-Szőreg, Szerb u. 59.

Tárgy: Újszentiván Lineár-III. megnevezésű felszíni vizes öntözőtelep fenntartására és üzemeltetésére a 71952/2/1993 számon kiadott és a 2507/10/2002. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély módosítás

Ügy száma: 35600/1189/2021.ált. Kifüggesztés napja: 2021.04.30
Ügyfél neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Lakcíme/Székhelye: 1012 Budapest, Márvány u. 1/C.

Tárgy: az „Apátfalva-Mezőhegyesi öntözőrendszer főművi fejlesztése” elnevezésű projekt keretében tervezett Apátfalva-Mezőhegyesi és a Szárazér-Élővízi öntözőrendszer fejlesztés vízilétesítményeinek megépítésére 35600/5791-39/2018.ált. számon kiadott vízjogi létesítési engedélyt módosító 35600/1189-19/2021.ált. számú határozat kijavítása

Ügy száma: 35600/1568/2021.ált. Kifüggesztés napja: 2021.04.30
Ügyfél neve: Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Lakcíme/Székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Tárgy: a KEHOP-2.1.4-15-2017-00006 azonosító jelű „Makó és térsége ivóvízminőség-javítása” projekt keretében, Maroslele települési vízműtelepen lévő B-30 OKK számú kút eltömedékelése vonatkozásában vízjogi megszüntetési engedély kiadása

Ügy száma: 35600/1408/2021.ált. Kifüggesztés napja: 2021.04.30
Ügyfél neve: Alföldvíz Zrt.
Lakcíme/Székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

Tárgy: a KEHOP-2.12-15-2016-00002 azonosító jelű Délkelet Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (DKMO 1), „Fábiánsebestyén Község ivóvízminőség-javító program” keretében megvalósult Fábiánsebestyén vízműtelep fejlesztés, hálózatrekonstrukció vízilétesítményei vonatkozásában vízjogi megszüntetési engedély kiadása és egyúttal a Fábiánsebestyén Községi Vízmű és vízellátó rendszer vízilétesítményei fenntartására és üzemeltetésére 12767-4-15/2011. számon kiadott, legutóbb 35600/7185-10/2016.ált. szá

Ügy száma: 35600/5785/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2021.04.28
Ügyfél neve: Kórógymenti Agrár Kft.
Lakcíme/Székhelye: 6600 Szentes, Derekegyházi oldal 143/B.

Tárgy: Szentes, 01150/6; 01150/8-10; 01150/31; 01150/33-36; 01150/44-45; 01150/52-56 és 01150/65-66; hrsz.-ú ingatlanokon lévő II. sz. lineár öntözőtelep fenntartására és üzemeltetésére 832/2/1994. számon kiadott, legutóbb ATIVH-16782-2-1/2014. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély módosítása iránti eljárás megindításáról szóló értesítés.

Ügy száma: 35600/2142/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2021.04.28
Ügyfél neve: Vásárhelyi Róna Kft.
Lakcíme/Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 118.

Tárgy: Algyő, külterület 01727, 01673, 01675/2, 01671/4, 01674/2, 01674/1, 01665, 01565/3, 01565/2, 01569/2, 01572/1, 01572/58, 01572/14, 01572/42, 01575/1, 01576/41, 01576/31, 01576/21, 01577/1, 01578/10, 01578/21 és 01579 hrsz. alatti ingatlanokon tervezett felszíni vizes öntözőtelepre, öntözővíz nyomóvezetékre és kikötőbakokra vonatkozó elvi vízjogi engedély kiadása

Ügy száma: 35600/3769/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2021.04.15
Ügyfél neve: Apátfalvi Búzakalász Kft.
Lakcíme/Székhelye: 6931 Apátfalva, Kossuth u. 94.

Tárgy: Apátfalvi II. és III. számú lineár öntözőtelepek fenntartására és üzemeltetésre 62993/1989. számon kiadott, legutóbb 35600/6826-16/2016.ált. (TVH- 80526-2-14/2016.) számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély módosítása.

Ügy száma: 35600/3768/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2021.04.15
Ügyfél neve: Apátfalvi Búzakalász Kft.
Lakcíme/Székhelye: 6931 Apátfalva, Kossuth u. 94.

Tárgy: Magyarcsanád, 0231/63 és 0230/95 hrsz. alatti IV. számú lineár öntözőtelep fenntartására és üzemeltetésre 80525-1-14/2011. számon kiadott, legutóbb 35600/6872- 15/2016.ált. (TVH- 80525-2-13/2016.) számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély módosítása.

Ügy száma: 35600/2567-21/2019. ált. Kifüggesztés napja: 2020.08.31
Ügyfél neve: CDG Agráripari és Állattenyésztő Kft.
Lakcíme/Székhelye: 5662 Csanádapáca, 049. hrsz.

Tárgy: A Nagybánhegyes, 042/24 és Medgyesbodzás, 04/9-14 hrsz. alatti ingatlanokra tervezett kutas öntözőtelep vízilétesítményei vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadása.