Hirdetmények - Vízügy, vízvédelem

Ügy száma: 35600/2139-17/2020. ált. Kifüggesztés napja: 2020.09.03
Ügyfél neve: FER-CSI Holding Kft.
Lakcíme/Székhelye: 1072 Budapest, Rákóczi út 40. 4. em. 20.

Tárgy: A Szentes, Ilonapart városrészen lévő fóliás kertészetek hőellátását szolgáló termál-vezetékrendszer kapcsán vízjogi üzemeltetési engedély kiadása.

Ügy száma: 35600/6421-15/2019. ált. Kifüggesztés napja: 2020.09.01
Ügyfél neve: Szegedi Vízmű Zrt.
Lakcíme/Székhelye: 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.

Tárgy: „Extreme Light Infrastructure attoszekundumos lézerberendezés és kutatóközpont (ELI-ALPS Kutatóközpont) szennyvízelvezetését biztosító vízilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélye”

Ügy száma: 35600/2567-21/2019. ált. Kifüggesztés napja: 2020.08.31
Ügyfél neve: CDG Agráripari és Állattenyésztő Kft.
Lakcíme/Székhelye: 5662 Csanádapáca, 049. hrsz.

Tárgy: A Nagybánhegyes, 042/24 és Medgyesbodzás, 04/9-14 hrsz. alatti ingatlanokra tervezett kutas öntözőtelep vízilétesítményei vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadása.

Ügy száma: 35600/3034/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.08.28
Ügyfél neve: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Lakcíme/Székhelye: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.

Tárgy: a 445. sz. főút Kecskemét északi elkerülő út - 5. sz. főút és az M5 autópálya közötti szakasz – csapadékvíz- elvezetésének II/2. ütemben megépült vízilétesítményeinek kapcsán vízjogi üzemeltetési engedély kiadása.

Ügy száma: 35600/6420/2019. ált. Kifüggesztés napja: 2020.08.27
Ügyfél neve: Szegedi Vízmű Zrt.
Lakcíme/Székhelye: 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.

Tárgy: „Extreme Light Infrastructure attoszekundumos lézerberendezés és kutatóközpont (ELI-ALPS Kutatóközpont) ivóvíz ellátását biztosító vízilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélye”