Hirdetmények - Vízügy, vízvédelem

Ügy száma: 35600/4534/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.11.26
Ügyfél neve: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.
Lakcíme/Székhelye: 5700 Gyula, Szent László u. 16.

Tárgy: KEHOP 2.1.1-15-2015-00013. azonosító számú ,,Nagybánhegyes település ivóvízminőség-javítás” elnevezésű keretében megvalósult új tartalék kút, valamint komplex vízkezelő berendezés és vízműtelep fejlesztés – víztorony felújítás – vízilétesítményei kapcsán a 694/24/1995. számon kiadott, legutóbb 35600/49-5/2020.ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély módosítása.

Ügy száma: 35600/4392/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.11.26
Ügyfél neve: Felgyő Község Önkormányzata
Lakcíme/Székhelye: 6645 Felgyő, Széchenyi út 1.

Tárgy: Felgyő Község Ivóvízminőség-javító programja” elnevezésű, KEHOP-2.12- 15-2016-00002 azonosító jelű, Délkelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (DKMO 1) keretében tervezett B-20 OKK számú vízműkút melléfúrásos felújítása tárgyában 35600/3711-8/2018.ált. (TVH- 88755-12-6/2018.) számon kiadott vízjogi létesítési engedély módosítása.

Ügy száma: 35600/5791/2018. ált. Kifüggesztés napja: 2020.11.25
Ügyfél neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Lakcíme/Székhelye: 1012 Budapest, Márvány u. 1/D.

Tárgy: „az Apátfalva–Mezőhegyesi öntözőrendszer főművi fejlesztése elnevezésű projekt keretében tervezett Apátfalva-Mezőhegyesi és a Szárazér-Élővízi öntözőrendszer fejlesztés, Bökényi öntözővíz szolgáltató rendszer vízilétesítményei megépítse és egyúttal az érintett, meglévő öntözővíz szolgáltató rendszer egyes elemeinek megszüntesse vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadása”

Ügy száma: 35600/5212/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.11.24
Ügyfél neve: SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt.
Lakcíme/Székhelye: 9245 Mosonszolnok, Szabadság út 35.

Tárgy: Kecskemét, 0801/303 hrsz. alatti telephelyen lévő technológiai szennyvízelőkezelő vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadására irányuló közigazgatási hatósági eljárást megszüntető végzés kiadása.

Ügy száma: 35600/3400/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.11.23
Ügyfél neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Lakcíme/Székhelye: 6720 Szeged, Stefánia 4.

Tárgy: M5 autópálya Hetényi egyszerű pihenőhely és a 445. sz. Kecskemét északi elkerülő út építése során a Ménteleki csatornán elvégzett mederkorrekció, valamint megépült csatorna keresztezés okán az 58.513-3/1986. számon kiadott, és 35600/9047-2/2015.ált. (TVH- 100944-1-2/2016.) számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély módosítása.

Ügy száma: 35600/4844/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.11.23
Ügyfél neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Lakcíme/Székhelye: 1012 Budapest, Márvány u. 1/d.

Tárgy: Hódmezővásárhely térségi vízrendszer komplex rekonstrukció I. ütem keretében a Hódtó-Kis-tiszai főcsatornán és a Györpölési szorítógátas csatornán vízkormányzó műtárgyak megépítésére, valamint a Nagyfai-Holtág összekötő csatornán lévő ikerátereszek végaknáinak rekonstrukciós munkálatai elvégzésére 35600/4583-12/2017.ált. (TVH- 72616-11-11/2017.) számon kiadott vízjogi létesítési engedély módosítása.

Ügy száma: 35600/4843/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.11.23
Ügyfél neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Lakcíme/Székhelye: 1012 Budapest, Márvány u. 1/d.

Tárgy: Hódmezővásárhely térségi vízrendszer komplex rekonstrukció I. ütem keretében az Algyő, Kistiszai csatorna őrház vízellátását biztosító mélyfúrású kút és a hozzá kapcsolódó vízkezelési technológia megépítésére 35600/4582-11/2017.ált. (TVH- 92589-4- 10/2017.) számon kiadott vízjogi létesítési engedély módosítása.

Ügy száma: 35600/4032/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.11.16
Ügyfél neve: Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Lakcíme/Székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Tárgy: a KEHOP-2.1.4-15-2017-00006 azonosító jelű „Makó és térsége ivóvízminőség-javítása” projekt keretében tervezett makói vízműtelep fejlesztésének és ivóvízkezelésének vízilétesítményei vonatkozásában a 35600/5999-10/2019.ált. számon kiadott vízjogi létesítési engedély módosítása.

Ügy száma: 35600/4663/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.11.16
Ügyfél neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Lakcíme/Székhelye: 6720 Szeged, Stefánia 4.

Tárgy: Csanádalberti-Pitvarosi csatorna vízilétesítményeire vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély módosítására (érvényességi határidő meghosszabbítása)

Ügy száma: 35600/2230/2020. ált. Kifüggesztés napja: 2020.11.04
Ügyfél neve: Szegedi Vízmű Zrt.
Lakcíme/Székhelye: 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.

Tárgy: Szeged-Hódmezővásárhely Traim-train” - G4 SZ3 Szeged, Vértói úti átjáró víziközmű kiváltásának vízilétesítményeire vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély

Ügy száma: 35600/2567-21/2019. ált. Kifüggesztés napja: 2020.08.31
Ügyfél neve: CDG Agráripari és Állattenyésztő Kft.
Lakcíme/Székhelye: 5662 Csanádapáca, 049. hrsz.

Tárgy: A Nagybánhegyes, 042/24 és Medgyesbodzás, 04/9-14 hrsz. alatti ingatlanokra tervezett kutas öntözőtelep vízilétesítményei vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadása.