A tűzoltási szakterület bemutatkozása

A tűzoltási szakterület bemutatkozása

 

Magyarországon a XIX. század közepén alakultak meg az első szervezett tűzoltóságok, de a tüzek megelőzése és az általuk okozott károk csökkentése már az első civilizációk kialakulása óta alapvető érdeke volt az embernek.

A közbiztonság meghatározó, szerves részeként működő tűzvédelem célja, hogy a jogszabályok és szabványok segítségével a valós élet valós problémáira nyújtson megfelelő megoldási lehetőségeket, továbbá feladata az, hogy a tűzvédelmi szabályok következetes betartatásával és betartatásával védje az állampolgárokat, teremtse meg a tüzek oltását célzó hatékony beavatkozás feltételeit, és mindeközben biztosítsa a beavatkozó állomány alapvető biztonságát is.

E célok elérése érdekében:

 • a tűzmegelőzés terén megalapozott, hatékony és ügyfélközpontú hatósági, szakhatósági, piacfelügyeleti, tájékoztatási tevékenységet,
 • a tűzoltói események (tűzesetek, balesetek, egyéb kárelhárítás) során a gyors, hatékony, biztonságos beavatkozást,
 • a tűzvizsgálatok lefolytatásakor és a beavatkozások elemzése során precíz, minden részletre kiterjedő, a megelőzés és beavatkozás területén is használható következtetések levonására alkalmas munkát kívánunk megvalósítani.

A biztonság, ezen belül a tűzbiztonság megteremtése és megfelelő szinten tartása össztársadalmi feladat, ezért a célok megvalósításához a tűzvédelem terén jelentkező feladatokat az állampolgárok, társszervek, gazdálkodó szervezetek, önkéntes szervezetek, és nem utolsó sorban a létesítményi, önkormányzati tűzoltóságok, továbbá a tűzoltó egyesületek együttműködésével tervezzük végrehajtani.

Csongrád megyében két Katasztrófavédelmi Kirendeltség irányításával 5 hivatásos tűzoltó-parancsnokság és két katasztrófavédelmi őrs rendelkezik műveleti területtel.

A szakmai tevékenységünk előterébe a megelőzés feladatait helyeztük. Prioritást biztosítottunk a hatósági módszerekkel végrehajtott megelőzésnek. A hatékonyság érdekében szükséges egységes szemléletet kialakítottuk és nagy hangsúlyt fektetünk a társszervekkel történő együttműködésre.

A működési területtel rendelkező tűzoltóságok mellett 19 tűzoltó egyesület kötött együttműködési megállapodást a működési terület szerinti hivatásos tűzoltósággal, és lát el tűzvédelmi és hagyományőrző feladatokat.

2013-ban megalakítottuk a Megyei Tűzmegelőzési Bizottságot, amelynek megelőzési tevékenységére az óta is nagy hangsúlyt fordítunk. Számos kiadvánnyal, kisfilmekkel mutattuk be a tűz veszélyeit és annak megelőzése, elhárítása érdekében szükséges intézkedéseket. Településeink rendezvényein számos alkalommal népszerűsítettük a tűzoltó hivatást, hívtuk fel a figyelmet a megelőzés fontosságára és az ifjúságnevelésre.

A szakterület feladatai:

 • feladatait a hatályos szabályzókban meghatározottak alapján végzi, figyelemmel kíséri azok követelményrendszerét, szükség esetén javaslatot tesz módosításukra;
 • szakirányításban felügyeli és részt vesz a szakterületet érintő hatósági-szakhatósági ügyekben;
 • szakirányításban felügyeli és részt vesz a tűzvizsgálatok végrehajtásában;
 • szakirányítás keretében meghatározza, irányítja és ellenőrzi a közvetlen alárendeltségében lévő helyi szervek szakmai tevékenységét;
 • végzi a jogszabályokban részére meghatározott felügyeleti, továbbképzési, szakmai irányítási és felügyeleti feladatokat;
 • ellátja a helyi szervek, valamint a létesítményi tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófa-elhárítási tevékenységének szakmai felügyeletét, segíti a tűzoltó egyesületek munkáját;
 • tervezi és szervezi a helyi szervek szakmai továbbképzését;
 • a megye területén bekövetkezett jelentősebb tűz- és káresetek felszámolásánál segítséget nyújt a helyi szervek részére;
 • jelentéseket készít a szakterületét érintő eseményekről, feldolgozza, értékeli, elemzi és archiválja az azzal kapcsolatos anyagokat;
 • részt vesz az operatív törzs működtetésében;
 • az aktualitások figyelembevételével gyakorlatokat tervez és szervez;
 • szakterületén közreműködik a különböző típusú ellenőrzésekben;
 • felügyeleti ellenőrzést végez a helyi szerveknél;
 • részt vesz a társszervekkel és karitatív szervekkel meglévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására;
 • szakterületét érintően a helyi szervek részére továbbképzést, tájékoztatót szervez;
 • irányítja, felügyeli és ellenőrzi a Műveletirányító Tervek kidolgozásával kapcsolatos feladatok teljesítését;
 • végrehajtja a tűzoltóságok rendkívüli készenléti szolgálatának elrendelésére kiadott főigazgatói döntéseket, ellenőrzi azok megvalósulását;
 • vizsgálja és értékeli a tűzoltóságok szolgálatszervezés helyzetét, javaslatot készít a szükséges módosítások végrehajtására;
 • javaslatot tesz az egyes tűz- és káresetek, katasztrófahelyzetek felszámolását követően a részletes elemzésre, tanulmánykészítés elrendelésére;
 • végzi a gyakorlatok szakmai előkészítését, lebonyolítását és értékelését;
 • végzi és ellenőrzi a KAP-Online rendszer adatszolgáltatását;
 • tűzoltás-műszaki mentéssel kapcsolatos statisztikát készít.