Gazdálkodási adatok


A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok ellenőrzések felsorolása. Jelenleg nincs releváns adat.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai. 

Jelenleg nincs releváns adat.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai. Jelenleg nincs releváns adat.

Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk. Jelenleg nincs releváns adat.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. Jelenleg nincs releváns adat.


Költségvetések, beszámolók

Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Közzétéve: 2020-04-28
költségvetés 2020. II.

Közzétéve: 2020-04-28
költségvetés 2020. I.

Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Közzétéve: 2021-04-12
beszámoló 2020

Dátum Megnevezés
2021-04-12
beszámoló 2019
2020-04-28
beszámoló 2018
2019-06-25
beszámoló 2017
2018-05-11
beszámoló 2016
2017-05-19
beszámoló 2015
2016-07-21
beszámoló 2014
2015-05-18
beszámoló 2013
2014-10-16
beszámoló 2012
A költségvetés végrehajtása

Külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Közzétéve: 2021-08-02
2021 mérleg II. negyedév


Működés

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Közzétéve: 2021-10-21
2021_09_10

Közzétéve: 2021-09-01
2021_07_08

Közzétéve: 2021-07-01
2021_05_06

Közzétéve: 2021-07-01
2021_03_04

Közzétéve: 2021-04-09
2021_01_02

Frissítve: 2021-02-11
2020_11_12

Közzétéve: 2020-11-05
2020_09_10

Közzétéve: 2020-09-10
2020_07_08

Közzétéve: 2020-07-01
2020_05_06

Közzétéve: 2020-06-10
2020_03_04

Közzétéve: 2020-03-10
2020_01_02

Közzétéve: 2020-01-31
2019_11_12

Közzétéve: 2020-01-02
2019_09_10

Közzétéve: 2020-01-02
2019_07_08

Közzétéve: 2019-12-31
2019_05_06

Közzétéve: 2019-12-31
2019_03_04

Közzétéve: 2019-12-31
2019_01_02

Közzétéve: 2019-12-31
2018_11_12

Közzétéve: 2019-12-31
2018_09_10

Közzétéve: 2019-12-31
2018_07_08

Közzétéve: 2019-12-31
2018_05_06

Közzétéve: 2019-12-31
2018_03_04

Közzétéve: 2019-12-31
2018_01_02

Közzétéve: 2019-12-31
2017_11_12

Közzétéve: 2019-12-31
2017_09_10

Közzétéve: 2019-12-31
2017_07_08

Közzétéve: 2019-12-31
2017_05_06

Közzétéve: 2019-12-31
2017_03_04

Közzétéve: 2019-12-31
2017_01_02

Közzétéve: 2019-12-31
2016_11_12

Közzétéve: 2019-12-31
2016_09_10

Közzétéve: 2019-12-31
2016_07_08

Közzétéve: 2019-12-31
2016_05_06

Közzétéve: 2019-12-31
2016_03_04

Közzétéve: 2019-12-31
2016_01_02

Közzétéve: 2019-12-31
2015_11_12

Közzétéve: 2019-12-31
2015_09_10

Közzétéve: 2019-12-31
2015_07_08

Közzétéve: 2019-12-31
2015_05_06

Közzétéve: 2019-12-31
2015_03_04

Közzétéve: 2019-12-31
2015_01_02

Koncessziók

A Csongrád-Csanád MKI nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések. Jelenleg nincs releváns adat.

Közbeszerzési információk