Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Frissítve: 2022-11-30
Adatvédelmi Szabályzat OKF

Frissítve: 2023-04-18
SZMSZ 2023

Frissítve: 2023-03-24
Alapító okirat 2023

Frissítve: 2023-01-19
Adatvédelmi szabályzat Csongrád-Csanád MKI 2023

Frissítve: 2022-05-27
Jogszabályok


A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Frissítve: 2022-05-30
angol tájékoztató

Frissítve: 2022-05-30
magyar tájékoztató

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Frissítve: 2023-01-04
Illetékesség

Frissítve: 2022-05-30
Hatósági ügyek intézésének rendje

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Közszolgáltatások

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A Csongrád-Csanád VMKI nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közzétéve: 2023-02-08
Tájékoztatás

Frissítve: 2023-02-28
Nyilvántartások

Dátum Megnevezés
2023-02-08
Nyilvántartások
2020-08-12
Nyilvántartások
2019-12-20
Nyilvántartások

Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Döntéshozatal, ülések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk. 

Jelenleg nincs releváns adat.


Hirdetmények, közlemények

A szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Közzétéve: 2023-02-08
Közlemények

Frissítve: 2023-02-08
Hirdetmények

Dátum Megnevezés
2020-04-15
35600/5164-11/2019. ált. hirdetmény - a KEHOP-2.1.4-15-2017-00006 azonosító jelű „Makó és térsége ivóvízminőség-javítása” projekt keretében tervezett
2019-12-20
Kecskeméti Autógyár (Kecskemét, belterület 26500 hrsz. alatti ingatlan) épületbővítéséhez kapcsolódó csapadékvíz elvezető rendszer vonatkozásában vízj
2019-12-20
a Lajosszállási öntözésfejlesztés (CP2, CP3, CP4, CP5, CP6 körforgó öntözőtelep) vízilétesítményei megépítésére a 35600/8116-55/2016.ált. számon kiado
2019-12-20
a 6720 Szeged, Roosevelt tér 6. szám, 3852 hrsz. alatti Tóth Péter ház területén beépített tűzjelző berendezés létesítési ügye
2019-12-20
74799-12 Alföldvíz Öttömös 76 konténer üzengvissza Hirdetmény_signed
2019-12-20
74797-11 Alf. Víz Bordány 20 konténeres vízkez. v. üz. eng. visszavon Hirdetmény_signed
2019-12-20
70152-20 Csongrád Önk szennyvtelep műtárgy megszeng Hirdetmény_signed
2019-12-20
69842-6 Alf. Víz Röszke 34 konténeres vízkez. v. üz. eng. visszavon Hirdetmény_signed
2019-12-20
69839-9-5_Tiszasziget_kont.vízk.ber._üz.visszavon_signed
2019-12-20
69839-10-5_Újszentiván_kont.vízk.ber._üz.visszavon_signed
2019-12-20
63977 Kék Víz Hirdetmény_signed
2019-12-20
2019-12-20
Kecskeméti Autógyár K2 festőüzemi szennyvíz előkezelő berendezés, vízlágyító berendezés vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadása
2019-12-20
Csongrád – Bokros – Felgyő szennyvízelvezetés fejlesztésének és rekonstrukciójának tervezett vízilétesítményei vonatkozásában vízjogi létesítési enged
2019-12-20
a Magyarcsanád – Nagycsanád (Cenad) (RO) közötti közúti kapcsolat fejlesztése keretében vízjogi létesítési engedély kiadása
2019-12-20
Csanádapáca, külterület 186/21,-22,-23,-24,29 hrsz.-ú vízilétesítményei vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadása
2019-12-20
az Orosháza, Thököly és Ady utcát összekötő új út létesítéséhez kapcsolódó víz-és szennyvízvezeték vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadása
2019-12-20
a Mezőhegyes 0454/8 hrsz. alatti tehenészeti telep korszerűsítésének vízilétesítményei megépítésére vonatkozó vízjogi létesítési engedély módosítása
2019-12-20
a Magyarcsanád – Nagycsanád (Cenad) (RO) közötti közúti kapcsolat fejlesztése keretében vízjogi létesítési engedély kiadása
2019-12-20
a Magyarcsanád – Nagycsanád (Cenad) (RO) közötti közúti kapcsolat fejlesztése keretében vízjogi létesítési engedély kiadása
2019-12-20
a 6720 Szeged, Roosevelt tér 6. szám, 3852 hrsz. alatti Tóth Péter ház területén beépített tűzjelző berendezés létesítési ügye
2019-12-20
35600/5675-17/2018. ált. tájékoztatás a 2019. április 02. napján kelt, 35600/5675-14/2018. ált. számú határozat 2019. május 04. napján történt véglege
2019-12-20
35600/5675-14/2018.ált. Szentes 01057/11-21 hrsz. alatti öntözőtelep vízilétesítményei fenntart. és üzem. 4601/2/2001. számon kiadott, többször módosí
2019-12-20
17164-20 Kiksunsági Víziközmű Kunfehértő v. üz. eng. mód. hirdetmény
2019-12-20
105209_1 NIF Zrt. Nagylak elkerülő csapadékvíz_elvezető
2019-12-20
17164-20 Kiksunsági Víziközmű Kunfehértő v. üz. eng. mód. hirdetmény
2019-12-20
105209_1 NIF Zrt. Nagylak elkerülő csapadékvíz_elvezető
2019-12-20
a Lajosszállási öntözésfejlesztés vízilétesítményei megépítésére a 35600/8116-55/2016.ált. számon kiadott vízjogi létesítési engedély módosítása
2019-12-20
Szeged-Hódmezővásárhely, tram-train létesítés - G4 SZ1 Víziközmű kiváltás (Irmamajori útátjáró) vízjogi létesítési engedélye
2019-12-20
Szeged Ifjúsági Centrum termál termelő kút és kapcsolódó vízilétesítményei vízjogi létesítési engedélye
2019-12-20
a Mezőhegyes 0454/8 hrsz. alatti tehenészeti telep korszerűsítésének vízilétesítményei megépítésére vonatkozó vízjogi létesítési engedély módosítása
2019-12-20
Nagybánhegyes, 042/24 hrsz. és Medgyesbodzás, 04/9-14 hrsz. alatti öntözőtelep 5 db öntözőkútja vízjogi létesítési engedély kiadása
2019-12-20
Kunszentmárton 0268/1 és 0270/22 hrsz.-ú ingatlanokon lévő felszíni vizes öntözőtelep vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadása
2019-12-20
Kecskeméti Autógyár összeszerelő üzem, külszíni gépkocsi tároló bővítéséhez kapcsolódó csapadékvíz elvezető vízilétesítményei vonatkozásában vízjogi l
2019-12-20
Kecskeméti Autógyár K2 festőüzemi szennyvíz előkezelő berendezés, vízlágyító berendezés vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadása
2019-12-20
Kecskeméti Autógyár (Kecskemét, belterület 26500 hrsz. alatti ingatlan) épületbővítéséhez kapcsolódó csapadékvíz elvezető rendszer vonatkozásában vízj
2019-12-20
Kecskemét 3/A (K-763), valamint 12/A (K-893) kutak melléfúrásos felújítása vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadása
2019-12-20
Kecskemét 1/A jelű kút (K862) Kecskemét 1/B jelű kút (K-874), Kecskemét 3/A kút (K763), Kecskemét 3/B (K-764) kút Kecskemét 12/A kút (K-893), valamint
2019-12-20
K2 sz. új üzem építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedély módosítása
2019-12-20
Csongrád – Bokros – Felgyő szennyvízelvezetés fejlesztésének és rekonstrukciójának tervezett vízilétesítményei vonatkozásában vízjogi létesítési enged
2019-12-20
Csanádapáca, külterület 186/21,-22,-23,-24,29 hrsz.-ú vízilétesítményei vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadása
2019-12-20
Csanádapáca község szennyvízelvezetés- és tisztítás vízilétesítményei megépítésére a 35600/3144-13/2018. (TVH-104964-1-11/2018.) számon kiadott vízjog
2019-12-20
Battonya 38 hrsz. alatti ingatlanra telepített, Battonya város átmeneti vízellátását biztosító konténeres vízkezelő berendezés üzemeltetésére 63666-8-
2019-12-20
az Orosháza, Thököly és Ady utcát összekötő új út létesítéséhez kapcsolódó víz-és szennyvízvezeték vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadása
2019-12-20
az Orosháza, Thököly és Ady utcát összekötő új út létesítéséhez kapcsolódó víz-és szennyvízvezeték vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadása
2019-12-20
az Orosháza, Csorvási út 27. alatti telephely kármentesítéséhez szükséges vízilétesítmények fenntartására és üzemeltetésére a 21731-8-4/2010. számon k
2019-12-20
az Orosháza 5028 hrsz.-ú telephely vízilétesítményei vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadása
2019-12-20
az Orosháza 5028 hrsz. alatti telephelyen lévő K-635 OKK számú kút vonatkozásában vízjogi megszüntetési engedély kiadása
2019-12-20
az Apátfalva-Mezőhegyesi öntözőrendszer fejlesztése keretében a Főművi vízellátó rendszer fejlesztése vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadá
2019-12-20
az Apátfalva-Mezőhegyesi öntözőrendszer fejlesztése keretében a Főművi vízellátó rendszer fejlesztése vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadá
2019-12-20
az 54 sz. főút kapacitásbővítése az M5 autópálya és az 5. sz. főút között - G4- II. víziközművek vízjogi létesítési engedélye
2019-12-20
az 54 sz. főút kapacitásbővítése az M5 autópálya és az 5. sz. főút között - G4- I. víziközművek vízjogi létesítési engedélye
2019-12-20
a Szentes 01057/11-21 hrsz. alatti öntözőtelep vízilétesítményei fenntartására és üzemeltetésére a 4601/2/2001. számon kiadott, többször, legutóbb az
2019-12-20
a Szentes 01057/11-21 hrsz. alatti öntözőtelep vízilétesítményei fenntartására és üzemeltetésére a 4601/2/2001. számon kiadott, többször, legutóbb az
2019-12-20
a Magyarcsanád – Nagycsanád (Cenad) (RO) közötti közúti kapcsolat fejlesztése keretében vízjogi létesítési engedély kiadása
2017-11-13
Jelentkezési lap
2017-11-13
SEVESO III. 2017 szakmai napok

Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Frissítve: 2023-01-04
A közérdekű adatok igénylése

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közzétéve: 2024-04-02
2024 I. n.é. stat.

Közzétéve: 2024-01-30
Adatlap


A közérdekű adatok felhasználása

A Csongrád-Csanád VMKI-nél nincsenek közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések

A Csongrád-Csanád VMKI-nél nincs ilyen szerződés.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Közzétételi listák

Frissítve: 2022-05-30
Általános közzétételi lista

Frissítve: 2022-05-30
Egyedi közzétételi lista

Frissítve: 2022-05-30
Különös közzétételi lista


A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A Csongrád-Csanád VMKI-n jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A Csongrád-Csanád VMKI-n jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljából elérhető adatok, így díjjegyzék sem áll rendelkezésre.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Frissítve: 2022-05-30
Jogorvoslati tájékoztató


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A Csongrád-Csanád VMKI-n nincs ilyen megállapodás.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

A Csongrád-Csanád VMKI-n nincs ilyen megállapodás.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A Csongrád-Csanád VMKI-n nincs ilyen megállapodás.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.