Vízkészletjárulék fizetés szabályai

A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya ezúton tájékoztatja az ügyfeleket, hogy a felszíni és felszín alatti vizekre vonatkozó adatszolgáltatásokat 2015. január 1-jét követően már csak elektronikusan ügyfélkapun keresztül tudják benyújtani. A hatóságnak a felszíni és a felszín alatti vizekre vonatkozó adatszolgáltatás tekintetében nem áll módjában a papír alapon vagy korábbi adatszolgáltatási nyomtatványokon benyújtott adatszolgáltatást elfogadni. A jogszabályi változásokról, a nyomtatványokról és azok kitöltésével kapcsolatos információkról a web.okir.hu oldalon bővebb tájékoztatást kaphatnak.

A vízkészletjárulékra vonatkozó adatlapok (bevallás, nyilatkozat) letölthetőek a https://www.vkj.gov.hu/ oldalról, amelyet ki kell nyomtatni és aláírva, eredetben megküldeni (papír alapon, postai úton). Az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleknek, illetve az elektronikus ügyintézésre kötelezetteknek elektronikus úton kell beadni a nyilatkozataikat (e-mailben nem lehet teljesíteni). 

Elektronikus út: https://epapir.gov.hu/ -Ügyfélkapu/ Cégkapu/

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján előírt vízkészletjárulék fizetésére kötelezett vízhasználók és üzemi fogyasztók fizetési kötelezettségüket az eljáró szerv meghatározott központosított bevételek beszedése megnevezésű számla javára kell befizetni:

Az ügyintézéssel kapcsolatos bankszámlaszámok itt érhetőek el.

 


Kapcsolódó dokumentumok:

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (2020.04.16.)

OKIR Kapu adatszolgáltatási tájékoztató (2020.04.16.)

Tájékoztató - A 2018. január 1. napját követően indult, mezőgazdasági célú öntözéshez kapcsolódó vízjogi engedélyezési eljárásokról (2020.04.16.)

Tájékoztató - A 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról (2020.04.16.)

Tájékoztató - Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján indult elvi vízjogi engedélyezési eljárásról (2020.04.16.)

Tájékoztató - Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján indult vízjogi létesítési engedélyezési eljárásról (2020.04.16.)

Tájékoztató - Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján indult vízjogi megszüntetési engedélyezési eljáráskról (2020.04.16.)

Tájékoztató - Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján indult vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásokról (2020.04.16.)

Tájékoztató a vízjogi engedéllyel rendelkezők számára a vízkészletjárulék bevallás teljesítéséről (2020.04.16.)

Tájékoztató a vízkészletjárulék bevallás technikai változásairól (2020.04.16.)

Tájékoztató az elektronikus ügyintézési törvény hatályba lépésével a 2018. Január 1-jétől elektronikusan indítható vízügyi igazgatási és hatósági kérelmekről (2020.04.16.)