Tájékoztató hatósági eljárások során kiszabott bírságok teljesítéséhez

Tájékoztatása hivatásos katasztrófavédelmi szerv hatáskörébe tartozó 
közigazgatási hatósági ügyek során kiszabott BÍRSÁG megfizetés szabályairól

 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által kiszabott bírságot az NGM által vezetett meghatározott elnevezésű és számú számla számára kell befizetni. A bírság befizetése során hivatkozni kell a határozat számára, a bírság típusára és a bírságfizetésre kötelezett nevére.
 

Bírság

típusa

Jogszabályi hivatkozásBankszámla elnevezése

Bankszámla

száma

Tűzvédelmia tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
Piacfelügyeletia tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
Katasztrófavédelmia katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
ADR (közúti) ***a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
RID (vasúti)a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
ADN (vízi)a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
ICAO TI (légi)a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
Helyszíni bírsága szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
Eljárási bírságaz általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
Egészségvédelmi bírságaz egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendeletközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
Csatornabírság*A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
Vízvédelmi bírságA felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
Vízszennyezési bírság**A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
Felszín alatti vízvédelmi bírságA felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
Vízgazdálkodási bírságA vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
Közszolgáltatási bírság

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet

központosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000

 
*A bírság 97 %-át a határozatban kedvezményezettként megjelölt szolgáltató részére, 3 %-át, de legfeljebb 300.000 Ft-ot az elsőfokú határozatot meghozó vízvédelmi hatóság (MKI) részére kell befizetni. Amennyiben a bírságösszeg 3% a 300.000 Ft-ot meghaladja, a 300.000 Ft feletti összeget az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 42.§ (2a) bekezdése alapján a központi költségvetés központosított beszedési számlájára kell befizetni.
 

** A bírság 70 %-át az illetékes vízvédelmi hatóság (MKI) részére, 30 %-át a határozatban kedvezményezettként megjelölt önkormányzat részére kell befizetni.
 

*** Az ADR (közúti) szállítással kapcsolatos bírságok helyszínen –mobil POS terminálon keresztül -bankkártyával történő megfizetése esetében a bírságösszegen felül, a kiszabott bírságösszeg 2%-ának megfelelő tranzakciós díj megfizetése is esedékessé válik.