Tájékoztatás eljárási költség (eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj) fizetési szabályairól

Egyes kérelemre indult közigazgatási hatósági ügyekért jogszabályban meghatározott esetekben eljárási költséget kell fizetni.

Az eljárási költségek közé tartozik:

  1. az eljárási illeték fizetés és az
  2. igazgatási szolgáltatási díj fizetés is.


1. Eljárási illeték fizetés szabályai:

Egyes kérelemre indult  közigazgatási hatósági ügyekért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban Itv.) meghatározott esetekben eljárási illetéket kell fizetni.

 A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni, aki az eljárás megindítását kéri.

Illeték mértéke:  az illeték mértékét az Itv. szabályozza.

Eljárási illeték megfizetésének módja:

  • papír alapú ügyintézés esetén:

Az illetéket – papír alapú ügyintézés esetén –  illetékbélyeggel,  vagy  az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 4/A. § (1) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár által e célra létrehozott 10032000-01012107-00000000 számú eljárási illetékbevételi számlára történő átutalással kell befizetni.

Az átutalás során a befizetés azonosíthatósága érdekében a  közlemény rovatban fel kell tüntetni az alábbiakat: ügyfél neve, székhelye vagy lakcíme, gazdálkodó szervezet adószáma, valamint ha már rendelkezik ügyszámmal, akkor a közigazgatási hatósági ügy számát, eljárás típusa (tűzvédelem, iparbiztonság, vízügy). 

A közigazgatási hatósági eljárásért fizetendő eljárási illeték megfizetésének tényét az alapeljárás iránti kérelem mellékleteként igazolni kell. 

  • elektronikus ügyintézés esetén:

Azokban az esetekben, melyek során a közigazgatási hatósági eljárás csak elektronikus úton intézhető (pl. ha az ügyfél gazdálkodó szervezet vagy önkormányzat), az eljárási illeték csak és kizárólag átutalással fizethető meg, melyet a Magyar Államkincstár által e célra létrehozott 10032000-01012107-00000000 számú eljárási illetékbevételi számlára történő átutalással kell megfizetni.

Az átutalás során a befizetés azonosíthatósága érdekében a  közlemény rovatban fel kell tüntetni az alábbiakat: ügyfél neve, székhelye vagy lakcíme, gazdálkodó szervezet adószáma, valamint ha már rendelkezik ügyszámmal, akkor a közigazgatási hatósági ügy számát, eljárás típusa (tűzvédelem, iparbiztonság, vízügy). 

A közigazgatási hatósági eljárásért fizetendő eljárási illeték megfizetésének tényét az alapeljárás iránti elektronikus kérelem mellékleteként igazolni kell. 


2. Igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályai:

Egyes kérelemre indult közigazgatási hatósági ügyekért, jogszabályban meghatározott esetekben igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díjat kizárólag átutalással lehet megfizetni.

Igazgatási szolgáltatási díj szabályai:

  • tűzvédelmi hatósági ügyekben: az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet tartalmazza;
  • iparbiztonsági hatósági ügyekben: a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet tartalmazza;
  • vízügyi hatósági ügyekben: a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet, valamint a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet tartalmazza.

Az igazgatási szolgáltatási díjakat az Igazgatóságunk, illetve irányítása alá tartozó Kirendeltségeink hatáskörébe tartozó fenti  hatósági/szakhatósági ügyekben a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10028007-00283597-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell utalni.

Az átutalás során a befizetés azonosíthatósága érdekében a  közlemény rovatban fel kell tüntetni az alábbiakat: ügyfél neve, székhelye vagy lakcíme, gazdálkodó szervezet adószáma, valamint ha már rendelkezik ügyszámmal, akkor a közigazgatási hatósági ügy számát, az  eljárás megnevezése rövidítve, valamint az eljárással érintett település megnevezése (pl.: pirotech. – Szeged, zenés táncos- Szentes, telepeng- Hmvhely. stb.)

A közigazgatási hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének tényét az alapeljárás iránti elektronikus kérelem/bejelentés  mellékleteként igazolni kell.