Szervezeti, személyzeti adatok


Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Jelenleg nincs archivált anyag.

Ügyfélfogadás

A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz címzett közérdekű bejelentéseket és panaszokat az Igazgatósághoz elektronikus levélben vagy postai úton lehet eljuttatni. A bejelentéseket a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény szerint intézzük. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

Közzétéve: 2024-03-01
Ügyfélfogadás

Frissítve: 2022-05-27
Ügyfélszolgálat

Jelenleg nincs archivált anyag.

Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve: 2022-05-27
szervezeti egységek feladatai

Frissítve: 2022-05-27
Szervezeti felépítés

Jelenleg nincs archivált anyag.

A katasztrófavédelem vezetői

A Csongrád-Csanád VMKI vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Frissítve: 2022-11-23
Az igazgatóság vezetői

Jelenleg nincs archivált anyag.


Felügyelt költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

Megnevezése, és elérhetőségi adatai

Közzétéve: 2023-02-06
Katasztrófavédelmi kirendeltségek

Közzétéve: 2023-02-06
Tűzoltóságok

Dátum Megnevezés
2023-03-23
Ügyfélszolgálat
2023-02-06
Katasztrófavédelmi kirendeltségek
2023-02-06
Tűzoltóságok

Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.


Közalapítványok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

A szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.


Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Közzétéve: 2023-02-06
Felügyeleti szerv

Közzétéve: 2023-03-23
Ügyfélszolgálat

Dátum Megnevezés
2023-02-06
felügyeleti szerv

Költségvetési szervek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.